Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở các lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

I.LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương nhưng chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên chính;

- Các đối tượng khác theo quy định.

2. Thời gian học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 18h00-21h00 ).

3. Nội dung chương trình: Theo chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ.

4. Hồ sơ nhập học

Quyết định cử đi học của cơ quan/đơn vị (bản chính)

 Trường hợp tự túc: Bản sao công chứng Căn cước công dân; Đơn đăng ký học (theo mẫu);

- Bản sao công chứng Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

- Phiếu danh bạ học viên (theo mẫu);

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh sau ảnh).

5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên.

Học viên chuyển khoản vào số tài khoản của Học viện trước ngày khai giảng lớp học:

- Chủ tài khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Số tài khoản: 45010000155566                         Mã Ngân hàng: 01202017.

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông.

- Nội dung ck ghi rõ: Họ và tên + tên lớp

II. LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1. Đối tượng:

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương nhưng chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Công chức, viên chức giữ ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên;

- Các đối tượng khác theo quy định.

2. Thời gian học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 18h00-21h00 ).

3. Nội dung chương trình: Theo chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ.

4. Hồ sơ nhập học

Quyết định cử đi học của cơ quan/đơn vị (bản chính)

Trường hợp tự túc: Bản sao công chứng Căn cước công dân; Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học; Đơn đăng ký học (theo mẫu);

- Phiếu danh bạ học viên (theo mẫu);

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh sau ảnh).

5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên.

Học viên chuyển khoản vào số tài khoản của Học viện trước ngày khai giảng lớp học:

- Chủ tài khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Số tài khoản: 45010000155566                         Mã Ngân hàng: 01202017.

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông.

- Nội dung ck ghi rõ: Họ và tên + tên lớp

ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên vui lòng gửi thông tin đăng ký học vào địa chỉ Email: phanvienmiennam@gmail.com; hoặc đăng ký trực tiếp qua website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn/

Nội dung thông tin đăng ký học gồm: 

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Tên khóa học

- Đơn vị công tác

Tin liên quan
ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9

ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9

13.05.2024Lượt xem: 162

ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 9 NĂM 2024
Xem thêm
Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc

26.03.2024Lượt xem: 848

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc (đợt 7/2024) tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

20.03.2024Lượt xem: 821

KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 2024.
Xem thêm
Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

18.10.2023Lượt xem: 2218

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

10.10.2023Lượt xem: 606

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

10.10.2023Lượt xem: 707

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

10.10.2023Lượt xem: 651

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

10.10.2023Lượt xem: 516

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)
Xem thêm
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

05.09.2023Lượt xem: 1413

(AMC) Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

21.08.2023Lượt xem: 720

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 52   |   Ngày: 160   |   Tháng: 33369   |   Tổng truy cập: 3194614
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM