Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bài Giới thiệu

  

     1. Giới thiệu

     Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam (S-AMC) được thành lập theo Quyết định số 442/QĐ-HVCBXD ngày 23/7/2014 của Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC).

     Trước đây, S-AMC có trụ sở hoạt động chung với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tại địa chỉ số 14 đường Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo AMC, năm 2017, S-AMC tiếp nhận và quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO tại số 67 đường Bình Lợi (số cũ 465 đường Nơ Trang Long kéo dài), Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Với cơ sở vật chất hiện có và sự bổ sung nhân sự chất lượng cao từ Trường TCN FICO, đội ngũ cán bộ công nhân viên của S-AMC hiện tại có nhiều hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực, chuyên ngành về xây dựng và đô thị; Đồng thời với kinh nghiệm lâu năm công tác trong ngành xây dựng, các giảng viên có kỹ năng kết hợp giữa lý thuyết, văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại từng địa phương và dự án. Do đó, S-AMC luôn đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ngành và của các địa phương/đơn vị.

     Chức năng của S-AMC là thay mặt AMC thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến, kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp; giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các hoạt động khác trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam Trung bộ, Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. Với mục tiêu đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu của các địa phương/đơn vị, S-AMC triển khai các hình thức học trong, ngoài giờ hành chính tại S-AMC và ở các địa phương/đơn vị theo tình hình, điều kiện thực tế với mục đích nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

     2. Chức năng

     Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam có chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam Trung bộ, Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các tỉnh phía Nam); đại diện cho Học viện trong quan hệ giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Học viện.

     3. Nhiệm vụ   

     3.1. Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất nhu cầu và tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

     3.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, năm của Học viện.

     3.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh phía Nam; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tình hình thực hiện pháp luật ngành xây dựng ở các tỉnh phía Nam, tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện để báo cáo Bộ Xây dựng.

     3.4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Học viện về tình hình hoạt động của Phân viện và kết quả thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

     3.5. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của Học viện và quy định hiện hành của pháp luật.

     3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

     4. Cơ cấu tổ chức

     4.1. Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam có Giám đốc Phân viện và 1 số Phó giám đốc Phân viện. Giám đốc và Phó giám đốc phân viện do Giám đốc Học viện ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Học viện.

     4.2. Việc thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Phân viện do Giám đốc Học viện quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển Phân viện theo từng giai đoạn.

     4.3. Biên chế nhân sự Phân viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tùy theo yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Giám đốc Phân viện được đề xuất và ký hợp đồng mời các chuyên gia, giảng viên, cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của đơn vị.

     5. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức.

 

 

 

Tin liên quan
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 54   |   Ngày: 160   |   Tháng: 33398   |   Tổng truy cập: 3194783
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM