Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG.

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện (Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng.

Hội đồng nhân dân cấp Huyện, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng cấp Huyện, …

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG.

a) Mục tiêu chung:

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp trong nâng cấp đô thị cấp huyện đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đô thị.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý phát triển, nâng cấp đô thị;

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị thông qua công tác quy hoạch đô thị;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, lập đề án phân loại đô thị;

- Lựa chọn, triển khai đầu tư, quản lý xây dựng, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị và kiểm soát phát triển đô thị.

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kỹ năng để có thể chủ động, đổi mới sáng tạo, giải quyết được những vấn đề phát sinh và đề cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển và nâng cấp Huyện.

c) Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, chuyên gia, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Học viện Hành chính, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học trong lĩnh vực xây dựng.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

a) Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày (40 tiết), có 05 chuyên đề trong đó bao gồm giảng dạy, thảo luận, thực hành và kiểm tra đánh giá.

b) Nội dung chương trình:

Chuyên đề

Nội dung

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và Thực hành

Ôn tập và kiểm tra

1

Cập nhật kiến thức pháp luật và thực tiễn về quy hoạch xây dựng, phân loại đô thị, tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính trong công tác nâng cấp đô thị

8

4

4

 

2

Kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp Huyện

8

4

4

 

3

 Chức năng, nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, chuyên môn cấp huyện trong quá trình thực hiện nâng cấp đô thị trên địa bàn

4

2

2

 

4

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đô thị và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cấp Huyện

8

4

4

 

5

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai nâng cấp đô thị

8

4

4

 

 

Ôn tập và kiểm tra

4

 

 

4

 

Tổng cộng

40

18

18

4

 

Ghi chú: Thời gian và nội dung bồi dưỡng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ MIỀN NAM

Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

Hotline: 0916 891 635 (zalo)

Email: phanvienmiennam@gmail.com

Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn/

Tin liên quan
Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

18.10.2023Lượt xem: 1473

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

10.10.2023Lượt xem: 424

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

10.10.2023Lượt xem: 458

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

10.10.2023Lượt xem: 312

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)
Xem thêm
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

05.09.2023Lượt xem: 1142

(AMC) Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

21.08.2023Lượt xem: 509

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

17.07.2023Lượt xem: 1212

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

17.07.2023Lượt xem: 600

THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương; (Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom)
Xem thêm
BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU  VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

01.04.2023Lượt xem: 1257

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

01.04.2023Lượt xem: 1062

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 49   |   Ngày: 160   |   Tháng: 51052   |   Tổng truy cập: 2776154
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM