Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔI THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ (CẤP XÃ)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (Xã, Phường, Thị trấn);

Hội đồng nhân dân cấp xã, Các Ban quản lý dự án xây dựng cấp xã

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

a) Mục tiêu chung:

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp trong nâng cấp đô thị cấp xã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đô thị.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý phát triển, nâng cấp đô thị;

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị thông qua công tác quy hoạch đô thị;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, lập đề án phân loại đô thị;

- Lựa chọn, triển khai đầu tư, quản lý xây dựng, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị và kiểm soát phát triển đô thị.

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kỹ năng để có thể chủ động, đổi mới sáng tạo, giải quyết được những vấn đề phát sinh và đề cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển và nâng cấp Xã lên thành Phường, Thị trấn.

 c) Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, chuyên gia, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Học viện hành chính, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

a) Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày (40 tiết),  05 chuyên đề trong đó bao gồm giảng dạy, thảo luận, thực hành và kiểm tra đánh giá.

b) Nội dung chương trình:

Chuyên đề

Nội dung

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và thực hành

Ôn tập và kiểm tra

1

Tổng quan chung về về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

8

4

4

2

Tổ chức thực hiện nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

8

4

4

3

Lựa chọn, triển khai các dự án đầu tư xây dựng đáp ứng nâng cấp đô thị

8

4

4

4

Lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

8

4

4

5

Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

4

2

2

Ôn tập và kiểm tra

4

4

Tổng cộng

40

18

18

4

Ghi chú: Thời gian và nội dung bồi dưỡng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin liên quan
THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  đợt 1

THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN đợt 1

29.05.2024Lượt xem: 156

THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN đợt 1 năm 2024
Xem thêm
ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9 NĂM 2024

ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9 NĂM 2024

13.05.2024Lượt xem: 251

ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9 NĂM 2024 TẠI TP HCM
Xem thêm
CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ BĐS VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2024

CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ BĐS VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2024

06.04.2024Lượt xem: 351

CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ BĐS VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2024
Xem thêm
Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc 2024

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc 2024

06.04.2024Lượt xem: 393

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc (đợt 7/2024) tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

21.08.2023Lượt xem: 781

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023
Xem thêm
Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 16 năm 2023

Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 16 năm 2023

10.08.2023Lượt xem: 1131

(AMC) Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 16 năm 2023
Xem thêm
THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

13.06.2023Lượt xem: 1088

THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
Xem thêm
Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/5000 đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/5000 đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ

13.06.2023Lượt xem: 453

Chiều ngày 01/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/5000 đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
Xem thêm
Lạng Sơn thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững

Lạng Sơn thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững

12.06.2023Lượt xem: 435

(AMC) Nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác quy hoạch hệ thống các đô thị trên địa bàn… đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững.
Xem thêm
Lạng Sơn thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững

Lạng Sơn thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững

12.06.2023Lượt xem: 435

(AMC) Nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác quy hoạch hệ thống các đô thị trên địa bàn… đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 62   |   Ngày: 160   |   Tháng: 27609   |   Tổng truy cập: 3338955
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM