Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý kiến thức và kỹ năng sau:

•   Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết của thành viên HĐQT để cải thiện hiệu quả;

•   Mở rộng tầm nhìn của thành viên HĐQT và cung cấp định hướng giúp cải thiện kết quả hoạt động cá nhân và từ đó cải thiện kết quả hoạt động của tổ chức;

•   Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên HĐQT khác;

2. Đối tượng, thời gian

a. Đối tượng: chủ doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/giám đốc, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

b. Thời gian: 32 tiết (4 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp.

Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

3. Nội dung chương trình

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

- Quản trị công ty là gì

- Nguyên tắc chính của quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty toàn cầu

- Sự cần thiết phải quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty ở Việt Nam

04

2

Chuyên đề 2: Hiệu quả của Hội đồng quản trị

 Môi trường pháp lý tại Việt Nam cho Hội đồng quản trị

- Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Thành phần và cơ cấu của HĐQT

-  Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

- Quy trình và thủ tục làm việc của HĐQT

- Bộ quy tắc đạo đức, xung đột lợi ích

04

3

Chuyên đề 3:  Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin

Quyền của cổ đông

- Đại hôi đồng cổ đông và liên hệ với cổ đông

- Báo cáo thường niên và công bố thông tin chính

04

4

Chuyên đề 4Đằng sau những con số

Kết nối chiến lược với tài chính

- Vai trò của ban điều hành, kiểm toán, ủy ban kiểm toán và HĐQT đối với các báo cáo tài chính

- Hiểu các báo cáo

- Thẩm định đầu tư

- Hiểu về định giá công ty

08

5

Chuyên đề 5: Hiểu biết về môi trường kiểm soát

- Môi trường kiểm soát trong bối cảnh quản trị công ty

- Vai trò và chức năng chính của Ủy ban Kiểm toán

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

- Tuân thủ và tố giác

04

6

Chuyên đề 6: Tham gia của Hội đồng quản trị trong chiến lược kinh doanh

- Chiến lược kinh doanh là gì?

- Công cụ xây dựng chiến lược

- Vai trò của HĐQT so với vai trò của ban điều hành liên quan đến chiến lược

- Giám sát việc thực hiện chiến lược

04

7

Chuyên đề 7: Tính năng động của Hội đồng quản trị

- Tính năng động của HĐQT trong bối cảnh quản trị công ty tốt

- Đánh giá HĐQT có thể giúp thiết kế HĐQT

- Đào tạo và phát triển liên tục đối với HĐQT

- Cân bằng giữa xung đột lành mạnh và không lành mạnh

04

 

Tổng cộng

32

Tin liên quan
Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

18.10.2023Lượt xem: 1468

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

10.10.2023Lượt xem: 458

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

10.10.2023Lượt xem: 425

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

10.10.2023Lượt xem: 312

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)
Xem thêm
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

05.09.2023Lượt xem: 1142

(AMC) Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

21.08.2023Lượt xem: 509

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

17.07.2023Lượt xem: 1212

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

17.07.2023Lượt xem: 600

THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương; (Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom)
Xem thêm
BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU  VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

01.04.2023Lượt xem: 1257

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

01.04.2023Lượt xem: 1061

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 44   |   Ngày: 160   |   Tháng: 50995   |   Tổng truy cập: 2775930
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM