Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

1. Đối tượng:

Kỹ sư, cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư, kỹ thuật hạ tầng ở các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, Ban quản lý dự án, cơ quan QLNN có nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và các cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

Phần 1: Kiến thức chung

16

1

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình

- Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

- Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình

02

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

- Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình

- Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường

- Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình

- Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng

- Xác định khối lượng thi công xây dựng

- Lập hồ sơ hoàn thành công trình

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

- Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000

04

3

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

- Tổng quan về hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế

- Quy định về lựa chọn và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình

- Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

- Quy định về đánh giá sự  phù hợp chất lượng công trình xây dựng

- Vận dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công xây dựng công trình

02

4

Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng

- Kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực của nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ

- Kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường xây dựng

04

5

Giám sát công tác khảo sát xây dựng

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát XD

- Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình

- Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn

- Giám sát công tác khảo sát mỏ vật liệu xây dựng

02

6

Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra điều kiện năng lực phòng thí nghiệm

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác thí nghiệm, kiểm định

- Giám sát công tác quan trắc công trình xây dựng

- Giám sát công tác đo đạc trong thi công xây dựng

02

Bài kiểm tra số 1

Phần 2: Xây dựng dân dụng công nghiệp

16

7

Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

- Tổng quan và phân loại nền và móng công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát thi công móng nông trên nền tự nhiên

- Giám sát thi công móng sâu (móng cọc, cọc khoan nhồi, cọc barrete…)

- Giám sát thi công xử lý, gia cố nền

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu

04

8

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

- Tổng quan và phân loại kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT toàn khối

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT lắp ghép

- Giám sát thi công kết cấu bê tông dự ứng lực

- Giám sát thi công kết cấu gạch, đá

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu

04

9

Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

- Tổng quan và phân loại kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

- Giám sát, nghiệm thu gia công sản xuất kết cấu thép

- Kiểm tra liên kết hàn, liên kết bu lông 

- Giám sát công tác lắp dựng và bảo vệ kết cấu thép

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu  

04

10

Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình

- Tổng quan và phân loại công tác hoàn thiện công trình

- Giám sát công tác trát, láng, bả

- Giám sát công tác ốp, lát

- Giám sát công tác vôi, sơn, véc ni

- Giám sát công tác gia công, lắp đặt cửa các loại

- Giám sát công tác lợp mái

- Giám sát công tác chống thấm, chống nóng

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu 

02

12

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

- Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị công trình

- Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thang máy

- Giám sát thi công hệ thống thông gió, điều hòa không khí; cấp gas

- Giám sát thi công hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ

- Giám sát thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị khác

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu  

02

Bài kiểm tra số 2

Tổng cộng

32

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0916 891 635 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

 

Tin liên quan
THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  đợt 1

THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN đợt 1

28.05.2024Lượt xem: 255

THÔNG BÁO: THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN đợt 1 năm 2024
Xem thêm
ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9

ÔN VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Đợt 9

13.05.2024Lượt xem: 380

ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 9 NĂM 2024
Xem thêm
Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc

26.03.2024Lượt xem: 990

Ôn và thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc (đợt 7/2024) tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

20.03.2024Lượt xem: 916

KHÓA ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 2024.
Xem thêm
Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024

18.10.2023Lượt xem: 2368

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 4 năm 2024
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

10.10.2023Lượt xem: 695

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

10.10.2023Lượt xem: 804

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)

10.10.2023Lượt xem: 732

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP HUYỆN)
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

10.10.2023Lượt xem: 571

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)
Xem thêm
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

05.09.2023Lượt xem: 1489

(AMC) Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 60   |   Ngày: 160   |   Tháng: 27508   |   Tổng truy cập: 3338731
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM