Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung rất quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phầm, hàng hóa và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ Xây dựng; chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể, có lộ trình, tiến tới toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực của ngành Xây dựng; xác định phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước là trung tâm của chuyển đổi số; xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số; thực hiện các giải pháp toàn diện để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, với quan điểm chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".

Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng, Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức "Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng". Tham dự và phát biểu khai giảng có TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC); tham dự và giảng dạy lớp bồi dưỡng có TS. Trần Minh - Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thôngcùng toàn thể các học viên của lớp học.

TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, Giám đốc Trần Hữu Hà nhấn mạnh, để Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập, bứt phá, phát triển bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước cần phải quyết tâm vào cuộc để xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, gắn với công tác cải cách hành chính; hoàn thành việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Giám đốc Trần Hữu Hà cho biết, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng đã được triển khai đồng bộ, bám sát Kế hoạch Chuyển đổi số đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt hàng năm, thực hiện có hiệu quả bước đầu, chú trọng yếu tố con người, thể chế và công nghệ, lấy việc xây dựng dữ liệu và kết nối làm mục tiêu trước mắt. Bộ Xây dựng đã tích cực tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Xây dựng về sự cần thiết của chuyển đổi số.

Với mong muốn Lớp Bồi dưỡng đạt chất lượng và mục tiêu đề ra, các giảng viên sẽ truyền đạt những thông tin, kiến thức cơ bản, sát với tình hình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng để học viên dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Đồng thời, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình của lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung cơ bản.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số do TS.Trần Minh và cộng sự giảng dạy với các nội dung thuộc chuyên đề: Chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam; chuyển đổi số ngành Xây dựng Việt Nam; năng lực dữ liệu số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; trao đổi thảo luận qua các ví dụ cụ thể.      

Đây đều là những nội dung hết sức thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và những kỹ năng cơ bản của chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng về tăng cường công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Lớp Bồi dưỡng cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu c thể của Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng đặt ra là hoàn thiện thể chế để phục vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng đồng thời vận hành cập nhật Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số; phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số cho một số lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số như: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh nghiệp số; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng làm chủ công nghệ số.

Các nhiệm vụ chủ yếu được phân theo 06 nhóm, trong đó nhóm nhiệm vụ lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ngành để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số, bao gồm các nhiệm cụ thể: Xây dựng danh mục và ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí về đô thị thông minh; xây dựng danh mục và ban hành các tiêu chuẩn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM); xây dựng quy trình nhận hồ sơ, thẩm định các dự án được thiết kế trên nền tảng Mô hình thông tin công trình; xây dựng quy trình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng trên nền tảng GIS; phối hợp với các Bộ/ngành, địa phương lựa chọn doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để chuyển đổi số và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng để chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số thành công, đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thuộc các đơn vị của Bộ Xây dựng cần được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và an toàn an ninh mạng hàng năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.


Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng.

Đỗ Diễm

Tin liên quan
Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia

18.02.2024Lượt xem: 93

(AMC) Thủ tướng chỉ rõ một số công trình, dự án tiến độ triển khai vẫn chậm do thủ tục đầu tư kéo dài; giải phóng mặt bằng chậm; chưa chủ động nguyên vật liệu do vấn đề thể chế...
Xem thêm
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

12.01.2024Lượt xem: 188

(AMC) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
AMC thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023

AMC thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023

05.10.2023Lượt xem: 576

(AMC) Ngày 3/10, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng ký Quyết định số 1038/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) của Bộ Xây dựng năm 2023.
Xem thêm
Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

30.09.2023Lượt xem: 1789

(AMC) Sau khi tổ chức thành công các khóa đào tạo về Đô thị thông minh thuộc dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (gọi tắt là Dự án VKC) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được đánh giá cao, ngày 26/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Sở Xây dựng Bình Thuận, tổ chức khóa đào tạo Tổng quan về đô thị thông minh tại tỉnh Bình Thuận.
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4

30.09.2023Lượt xem: 470

(AMC) Ngày 27/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp Tập đoàn Cienco 4. Tới tham dự khai giảng khóa học có PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện AMC; ông Văn Hồng Tuân – Phó Tổng giám đốc kiểm chủ tịch đào tạo của Tập đoàn cùng hơn 100 học viên là cán bộ quản lý của Tập đoàn Cienco 4 trên toàn quốc.
Xem thêm
AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư cho cán bộ HUD

AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư cho cán bộ HUD

30.09.2023Lượt xem: 498

(AMC) Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư” cho gần 100 học viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại HUD.
Xem thêm
Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số

Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số

30.09.2023Lượt xem: 665

(AMC) Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số
Xem thêm
200 học viên tham gia bồi dưỡng chuyên sâu hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng

200 học viên tham gia bồi dưỡng chuyên sâu hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng

08.09.2023Lượt xem: 540

(AMC) Ngày 08/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học Viện/AMC) phối hợp với Quận ủy Thanh Khê - Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên sâu Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Tham dự khoá bồi dưỡng, về phía Quận ủy Thanh Khê có có đ/c Lê Tùng Lâm - Bí thư Quận ủy quận Thanh Khê, đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Bí thư Quận ủy, đ/c Nguyễn Trung Thành - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy; Về phía Học viện có ông Nguyễn Tiến Dân - Giám đốc Phân viện Miền Trung cùng toàn thể 200 học viên tham gia khóa học.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2-2023

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2-2023

07.09.2023Lượt xem: 553

(AMC) Ngày 05/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2/2023 cho hơn 100 học viên.
Xem thêm
LỚP BỒI DƯỠNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

30.08.2023Lượt xem: 626

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tại trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 60   |   Ngày: 160   |   Tháng: 50982   |   Tổng truy cập: 2775879
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM