Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
AMC thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai và khai thác dữ liệu số từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Xây dựng góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

Ảnh minh họa.

 

Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện gồm:

1. Hoạt động truyền thông:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đăng tải tin bài, làm nổi bật chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Chuyên trang chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc;

Hoạt động trực quan (Treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị)

2. Các hoạt động khác:

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng, cụ thể: ngày 10/10/2023 cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo về Chuyển đổi số ngành Xây dựng với chủ đề: “Phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và lợi ích của dữ liệu số trong hoạt động chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong ngành xây dựng.

Giới thiệu các nền tảng học trực tuyến về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an đã triển khai, cung cấp và tổ chức đào tạo tại địa chỉ: https:// onetouch.mic.gov.vn; https://daotao.ai

 Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Xây dựng tham dự các lớp đào tạo - thực hành theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Đôn đốc cập nhật, khai thác các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Cụ thể: Cơ sở dữ liệu về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và cá nhân tại địa chỉ: https://nangluchdxd.gov.vnThông tin, dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên Cổng Thông tin Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam tại địa chỉ: https://quyhoach.xaydung.gov.vnCơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa chỉ https://cuckinhtexd.gov.vn; Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ: https://batdongsan.xaydung.gov.vn và triển khai xây dựng Cổng dữ liệu mở Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện làm pano, áp phích tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở Bộ Xây dựng; Phối hợp với đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với những dịch vụ công trực tuyến toàn trình có số lượng hồ sơ phát sinh lớn; đề nghị đơn vị giải quyết thủ tục hành chính bổ sung kịp thời nhân sự hỗ trợ tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối với trường hợp tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; Rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; Đề nghị cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức để phục vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số tại Kế hoạch này về Bộ Xây dựng (qua Trung tâm Thông tin) chậm nhất là 31/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023 thể hiện bằng việc đẩy mạnh hoạt động viết, đăng tải tin bài trên chuyên mục slideshow và tin chuyên ngành trang điện tử http://amc.edu.vn. nhằm phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới cán bộ, công chức, viên chức của Học viện cũng như các bạn đọc trên mọi miền đất nước.

AMC - Nguồn: Quyết định 1038/QĐ-BXD.

 

Tin liên quan
Tập huấn công tác quản lý hợp đồng xây dựng cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo hình thức học trực tiếp và trực tuyến.

Tập huấn công tác quản lý hợp đồng xây dựng cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo hình thức học trực tiếp và trực tuyến.

24.07.2024Lượt xem: 0

Ngày 23/7/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lớp ”Tập huấn công tác quản lý hợp đồng xây dựng” cho 93 cán bộ viên chức Tổng Công ty Điện lực miền Bắc học theo hình thức trực tiếp, tại Khách sạn Điện Lực số 30 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội và nhiều cán bộ viên chức thuộc các công ty Điện lực khu vực phía Bắc học theo hình thức trực tuyến.
Xem thêm
Hơn 200 học viên tham gia lớp Tập huấn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại Quảng Ngãi.

Hơn 200 học viên tham gia lớp Tập huấn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại Quảng Ngãi.

24.07.2024Lượt xem: 9

Ngày 23/7/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổ chức lớp ”Tập huấn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng” cho hơn 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý xây dựng và đô thị thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Xem thêm
400 học viên tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ, quy trình quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, vận hành các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng tại Hà Giang.

400 học viên tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ, quy trình quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, vận hành các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng tại Hà Giang.

24.07.2024Lượt xem: 1

Ngày 23/7/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) - Bộ Xây dựng phối hợp với UBND Huyện Đồng Văn tổ chức 03 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, quy trình quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, vận hành các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng do cấp xã làm chủ đầu tư” cho 400 học viên là cán bộ, công chức cấp xã và cộng đồng đến từ các xã trên địa bàn Huyện.
Xem thêm
230 học viên tham gia tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý quy hoạch kiến trúc tại Gia Lai

230 học viên tham gia tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý quy hoạch kiến trúc tại Gia Lai

15.07.2024Lượt xem: 4

Ngày 11/7/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lớp 02 gồm: Khóa Tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng và Khóa Tập huấn Nghị định 35/203/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc và xây dựng tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho 230 học viên.
Xem thêm
128 cán bộ Công ty Điện lực Đồng Nai tham gia khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và đấu thầu qua mạng

128 cán bộ Công ty Điện lực Đồng Nai tham gia khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và đấu thầu qua mạng

13.06.2024Lượt xem: 74

128 cán bộ Công ty Điện lực Đồng Nai tham gia khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và đấu thầu qua mạng
Xem thêm
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên K3-2024

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên K3-2024

03.04.2024Lượt xem: 297

Ngày 01/4/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên K3/2024” theo hình thức học online cho các học viên là viên chức giữ chức danh Thẩm kế viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thẩm kế viên; viên chức chuyên ngành Xây dựng trong các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia hoạt động xây dựng.
Xem thêm
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu K2/2024

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu K2/2024

03.04.2024Lượt xem: 396

Ngày 3/4/2024 khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu K2/2024 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thêm
Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia

18.02.2024Lượt xem: 520

(AMC) Thủ tướng chỉ rõ một số công trình, dự án tiến độ triển khai vẫn chậm do thủ tục đầu tư kéo dài; giải phóng mặt bằng chậm; chưa chủ động nguyên vật liệu do vấn đề thể chế...
Xem thêm
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

12.01.2024Lượt xem: 599

(AMC) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023

22.08.2023Lượt xem: 1008

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 28   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7080   |   Tổng truy cập: 3418273
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM