Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
AMC thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai và khai thác dữ liệu số từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Xây dựng góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

Ảnh minh họa.

 

Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện gồm:

1. Hoạt động truyền thông:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đăng tải tin bài, làm nổi bật chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Chuyên trang chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc;

Hoạt động trực quan (Treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị)

2. Các hoạt động khác:

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng, cụ thể: ngày 10/10/2023 cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo về Chuyển đổi số ngành Xây dựng với chủ đề: “Phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và lợi ích của dữ liệu số trong hoạt động chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong ngành xây dựng.

Giới thiệu các nền tảng học trực tuyến về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an đã triển khai, cung cấp và tổ chức đào tạo tại địa chỉ: https:// onetouch.mic.gov.vn; https://daotao.ai

 Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Xây dựng tham dự các lớp đào tạo - thực hành theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Đôn đốc cập nhật, khai thác các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Cụ thể: Cơ sở dữ liệu về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và cá nhân tại địa chỉ: https://nangluchdxd.gov.vnThông tin, dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên Cổng Thông tin Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam tại địa chỉ: https://quyhoach.xaydung.gov.vnCơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa chỉ https://cuckinhtexd.gov.vn; Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ: https://batdongsan.xaydung.gov.vn và triển khai xây dựng Cổng dữ liệu mở Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện làm pano, áp phích tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở Bộ Xây dựng; Phối hợp với đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với những dịch vụ công trực tuyến toàn trình có số lượng hồ sơ phát sinh lớn; đề nghị đơn vị giải quyết thủ tục hành chính bổ sung kịp thời nhân sự hỗ trợ tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối với trường hợp tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; Rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; Đề nghị cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức để phục vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số tại Kế hoạch này về Bộ Xây dựng (qua Trung tâm Thông tin) chậm nhất là 31/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023 thể hiện bằng việc đẩy mạnh hoạt động viết, đăng tải tin bài trên chuyên mục slideshow và tin chuyên ngành trang điện tử http://amc.edu.vn. nhằm phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới cán bộ, công chức, viên chức của Học viện cũng như các bạn đọc trên mọi miền đất nước.

AMC - Nguồn: Quyết định 1038/QĐ-BXD.

 

Tin liên quan
Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

30.09.2023Lượt xem: 1031

(AMC) Sau khi tổ chức thành công các khóa đào tạo về Đô thị thông minh thuộc dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (gọi tắt là Dự án VKC) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được đánh giá cao, ngày 26/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Sở Xây dựng Bình Thuận, tổ chức khóa đào tạo Tổng quan về đô thị thông minh tại tỉnh Bình Thuận.
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4

30.09.2023Lượt xem: 240

(AMC) Ngày 27/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp Tập đoàn Cienco 4. Tới tham dự khai giảng khóa học có PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện AMC; ông Văn Hồng Tuân – Phó Tổng giám đốc kiểm chủ tịch đào tạo của Tập đoàn cùng hơn 100 học viên là cán bộ quản lý của Tập đoàn Cienco 4 trên toàn quốc.
Xem thêm
AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư cho cán bộ HUD

AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư cho cán bộ HUD

30.09.2023Lượt xem: 259

(AMC) Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư” cho gần 100 học viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại HUD.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

30.09.2023Lượt xem: 243

(AMC) Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức "Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng"
Xem thêm
Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số

Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số

30.09.2023Lượt xem: 278

(AMC) Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số
Xem thêm
200 học viên tham gia bồi dưỡng chuyên sâu hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng

200 học viên tham gia bồi dưỡng chuyên sâu hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng

08.09.2023Lượt xem: 334

(AMC) Ngày 08/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học Viện/AMC) phối hợp với Quận ủy Thanh Khê - Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên sâu Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Tham dự khoá bồi dưỡng, về phía Quận ủy Thanh Khê có có đ/c Lê Tùng Lâm - Bí thư Quận ủy quận Thanh Khê, đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Bí thư Quận ủy, đ/c Nguyễn Trung Thành - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy; Về phía Học viện có ông Nguyễn Tiến Dân - Giám đốc Phân viện Miền Trung cùng toàn thể 200 học viên tham gia khóa học.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2-2023

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2-2023

07.09.2023Lượt xem: 342

(AMC) Ngày 05/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2/2023 cho hơn 100 học viên.
Xem thêm
LỚP BỒI DƯỠNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

30.08.2023Lượt xem: 407

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tại trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023

22.08.2023Lượt xem: 398

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ MÁT TẠI PHÚ QUỐC TỪ 15/8 ĐẾN 17/8/2023
Xem thêm
Hơn 150 học viên tham gia Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 150 học viên tham gia Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

03.08.2023Lượt xem: 506

(AMC) Nhằm phổ biến, cập nhật, các điểm mới trong các văn bản quy pháp luật liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng, ngày 03/8/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định hồ sơ dự án đầu từ xây dựng trên địa bản tỉnh.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 115   |   Ngày: 160   |   Tháng: 39245   |   Tổng truy cập: 2207794
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM