Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Năm 2023, với bối cảnh cả nước đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra trên thế giới, lạm phát toàn cầu mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, kinh tế phục hồi khó khăn sau đại dịch. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều khởi sắc. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm cùng đưa ra những chính sách, giải pháp để hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ. Đặc biệt với sự điều hành, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động đã cùng nhau vượt qua khó khăn và thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Nhằm đánh giá những kết quả đó và hướng tới mục tiêu mới cho năm tiếp theo, Ngày 10/01/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các lãnh đạo của Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ khoa học công nghệ, Cục Phát triển đô thị; đại diện lãnh đạo Sở, ban ngành, địa phương, các Hội và Tổng Hội; về phía Học viện có đồng chí Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các Phó giám đốc, các cán bộ quản lý các phòng, khoa, viện, trung tâm của Học viện. Tham dự Hội nghị còn có ngài Park Jin Hong - Tùy viên Xây dựng - Đại sứ quán Hàn quốc cùng nhiều khách mời quốc tế khác.

 Đồng chí Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Học viện tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã đọc báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các mặt tiêu biểu như:

Năm 2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức 247 lớp, với  18.496 học viên, được phân theo các loại hìnhSo với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2023 vượt 19% (247/208 lớp) về số lớp, vượt 92,6% về số học viên (18.496/9.600). So với kết quả cùng kỳ năm 2022 có sự giảm về số lớp và chỉ đạt 93% (247/265 lớp). Theo đó, tổng doanh thu từ hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Học viện là 25,519 tỷ đồng, đạt 88% (25,519/28,975 tỷ đồng) kế hoạch năm. Lợi nhuận 8,481 tỷ đồng, vượt 30% (8,481/6,489 tỷ đồng) kế hoạch năm. 

Về Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thu được những thành tựu như:

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo nguồn ngân sách cấpgồm 47 lớp, với 4.583 học viên trong đó:

Đào tạo bồi dưỡng theo nguồn ngân sách cấp của Bộ Xây dựng Học viện đã thực hiện được 18 lớp và 02 Hội thảo với 2.016 học viên và đã hoàn thành 100% kế hoạch được Bộ giao. So với năm 2022 tăng 04 lớp vượt 25% (20/16 lớp).

Tập huấn theo nguồn ngân sách nhà nước cấp từ các dự án sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia: Học viện đã Triển khai được 27 lớp, với 2.567 học viên (Bao gồm các nội dung: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và công tác bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Xây dựng. So với năm 2022 giảm 03 lớp chỉ đạt 90% (27/30 lớp) về số lớp. 

Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn bằng nguồn ngân sách Bộ giao. Học viện tích cực tìm kiếm đối tác để triển khai các lớp, kết quả 184 lớp, với 13.102 học viên, trong đó:

 Đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức các đơn vị sự nghiệp16 lớp, với 919 học viên (Bao gồm các lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, Lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp phòng; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thẩm kế viên, kiến trúc sư). So với kết quả cùng kỳ năm 2022 giảm 05 lớp chỉ đạt 75% (15/20 lớp) về số lớp.

Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức viên chức của địa phương: 41 lớp, với 3.039 học viên. Trong đó phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội chiếm tỷ lệ cao 15/41 lớp với 656 học viên; Phối hợp với các địa phương khác triển khai 26 lớp, với 2.383 học viên. So với kết quả cùng kỳ năm 2022 giảm 13 lớp chỉ đạt 76% về số lớp (41/54 lớp). Điều này cho thấy năm 2023 nguồn ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương hạn chế không được cấp nhiều, dẫn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng không có nguồn để tổ chức các lớp.

Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp: 68 lớp với 3.670 học viên. So với năm 2022 giảm 17 lớp chỉ đạt 80% (65/85 lớp) về số lớp. Qua đó cho thấy mở lớp đối với các chương trình này rất khó khăn. Mặc dù Học viện đã đưa ra nhiều chương trình mới và các hình thức đào tạo khác nhau như kết hợp giữa Offline và Online, tuy nhiên kết quả chưa được cao nguyên nhân năm 2023 chính sách tiền tệ được thắt chặt nên kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của các doanh nghiệp hiện nay không có. Do đó các doanh nghiệp hầu như triển khai ít và không được triển khai.

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Tổ chức 16 đợt với 1.066 học viên trong năm; công tác tập huấn VB QPPL: Triển khai 54 lớp, với 5.379 học viên. So với năm 2022 tăng 03 lớp vượt 8% về số lớp. Trong đó tập huấn về Văn bản quy phạm pháp luật 20 lớp, với 1.753 học viên; Tập huấn về các lĩnh vực khác 34 lớp với 3.626 học viên. Các nội dung tập huấn đều liên quan đến Nghị định 35/2023/NĐ-CP về quy hoạch kiến trúc; NĐ 44/2022/NĐ-CP; NĐ 10/2021/NĐ-CP; Luật Kiến trúc; Luật Xây dựng; các Nghị định, thông tư về quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, hợp đồng, đấu thầu, xử phạt vi phạm hành chính, quản lý đất đai, nhà ở; Quy hoạch kiến trúc; Quản lý trật tự xây dựng và một số chương trình tập huấn khác).

Về công tác hội thảo quốc tế và các lớp ngoại ngữ:

Học viện tổ chức được 05 Hội thảo, trong đó: 01 Hội thảo “Đánh giá khả năng của các đô thị Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26 về phát triển đô thị xanh, đô thị phát thải carbon thấp” phối hợp với FES và  03 Hội thảo về “Nhà ở xã hội” với các chủ đề khác nhau như 01 Hội thảo “Phát triển công trình xanh hướng tới trung hòa Carbon”; Học viện đã tổ chức được 06 khóa đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: Tiếng Anh giao tiếp du học; tiếng Anh Logistic; Tiếng Anh giao tiếp theo khung tham chiếu châu Âu A2 và tiếng Anh cho CBCVC của Bộ xây dựng.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng theo các dự án ODA (SECO và VKC) Sau khi nguồn vốn ODA được phân giao: Đối với dự án VKC Học viện tích cực triển khai được 09 khóa đào tạo với số 456 học viên tham gia với những nội dung Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh; đối với dự án SECO tổ chức 07 khóa đào tạo với 283 học viên tham gia với nội dung Bồi dưỡng TOT về phát triển đô thị bền vững.

Việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Học viện phần lớn được triển khai đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng. Các nhiệm vụ đăng ký mới đã có sự chắt lọc, đúng chức năng, nhiệm vụ của Học viện và phù hợp với nhu cầu thực tế. Số nhiệm vụ KHCN cấp Bộ do Học viện thực hiện năm 2023 là 08 nhiệm vụ và đối với cấp cơ sở là 07 nhiệm vụ trong đó có 04 nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2022 đã nghiệm thu thanh lý và 03 nhiệm vụ với các đơn vị và đang được triển đúng tiến độ.

Về công tác giảng dạy, đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên bao gồm: Giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện quan tâm đây là lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện. Học viện đã khuyến khích, động viên đội ngũ giảng viên tích cực tham gia công tác giảng dạy, đồng thời mời các giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm có trình độ, có kinh nghiệm tại các cơ quan quản lý Nhà nước các Viện, Trường, Hội nghề nghiệp tham gia giảng dạy góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Học viện;

Sau khi nghe xong bản Báo cáo tổng kết, Hội nghị được nghe các tham luận về: “Thuận lợi và thách thức năm 2024” đến từ đại diện Phòng Quản lý đào tạo; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học” là tham luận đến từ đại diện Phòng Quản lý khoa học; “Khai thác lợi ích mang lại trong thực hiện các dự án ODA nâng tầm Học viện AMC” do ông Nguyễn Đức Minh - Phó Giám đốc Học viện trình bày.

Cũng tại Hội nghị này, Học viện đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Xây dựng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây cho Học viện và 02 tập thể, 02 cá nhân thuộc Học viên cùng 02 cá nhân được danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng.

 


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phát biểu tại Hội nghị: Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến ngành Xây dựng, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, năm 2023 ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được Chính phủ giao; với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ trên các lĩnh vực được tăng cường và đảm bảo, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng được ban hành. Các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng,… đều đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong những kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của Học viện trong công tác đào tạo bồi dưỡng. Việc thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học, các dự án quốc tế đều đạt được những kết quả tích cực, điều này ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi, vượt mọi khó khăn trong triển khai thực hiện công việc của Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động, đông thời thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của tất cả tập thể Học viện. Tại Hội nghị đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2023 và mong rằng tập thể Học viện tiếp tục phát huy, nỗ lực, cố gắng đoàn kết để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo. Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc Học viện có được những kết quả trên còn có sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…

Trong năm 2024, Bộ trưởng đề nghị Học viện triển khai và thực hiện tốt một số nội dung như:

- Tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tốt, đúng và hiệu quả những nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Học viện;

- Tiếp tục chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Phát triển đô thị và các cục, vụ, viện chức năng của Bộ để khẩn trương xây dựng và trình Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn về đô thị các cấp đến năm 2030 và các năm tiếp theo;

- Tiếp tục quan tâm công tác đổi mới chương trình tài liệu giảng dạy dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá hình thức, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm từ quốc tế…

- Chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngành;

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu có năng lực chính trị cũng như trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo;

- Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đào tạo cũng như phù hợp xu thế khoa học công nghệ hiện nay;

- Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt là 02 dự án của Hàn Quốc (VKC) và Thuỵ sĩ (Seco) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các bộ ngành và địa phương, vừa phục vụ công tác đào tạo của Học viện, vừa nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại các địa phương.

- Quan tâm và phát huy và nâng cao vai trò của công tác đảng, công tác đoàn thể, thực hiện tốt mở rộng dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tập thể các tổ chức.

- Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Học viện.

- Cuối cùng, Bộ trưởng đồng ý với các kiến nghị Học viện đưa ra, Bộ sẽ yêu cầu các Cục, Vụ chức năng phê duyệt sớm kế hoạch cấp kinh phí đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức của Bộ, các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong năm 2024; đối với lãnh đạo các cục, vụ, viện sẽ tích cực phối hợp với Học viện giảng các lớp đào tạo đặc thù, chuyên sâu, đầu tư và cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo…

Sau khi được nghe phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện đã cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng và khẳng định sẽ cùng tập thể Học viện luôn tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành và phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Xây dựng cho Ngành và cho đất nước.Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể Học viện có thành tích xuất sắc năm 2022

 

Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

 

Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niêm với lãnh các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các sở ban ngành địa phương, các lãnh đạo Học viện và các quan khách quốc tế 

 

Toàn cảnh Hội nghị

PVMN

Tin liên quan
Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

15.07.2024Lượt xem: 27

Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024
Xem thêm
AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội

AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội

13.06.2024Lượt xem: 190

AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội
Xem thêm
Phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030

09.06.2024Lượt xem: 254

Ngày 4/6, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định này, dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng tạm tính đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là 475.455.000 đồng.
Xem thêm
AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

16.03.2024Lượt xem: 1252

(AMC) Tối ngày 14/3/2024, “Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra với sự chủ trì của Học viện Cán bộ quản lý xây dụng và đô thị (Học viện/AMC).
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 1956

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 2261

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 2339

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
Xây dựng thị trấn Ninh Giang thành đô thị hiện đại, thân thiện

Xây dựng thị trấn Ninh Giang thành đô thị hiện đại, thân thiện

16.10.2023Lượt xem: 2758

(AMC) Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang vừa được phê duyệt góp phần định hướng phát triển thị trấn Ninh Giang với hàng loạt điểm nhấn về không gian, cảnh quan hướng tới một đô thị hiện đại và thân thiện.
Xem thêm
Quy định về xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm

Quy định về xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm

16.10.2023Lượt xem: 2753

(AMC) Tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Xem thêm
Thanh Hóa: Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền

Thanh Hóa: Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền

16.10.2023Lượt xem: 2857

(AMC) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 3716/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 24   |   Ngày: 146   |   Tháng: 4842   |   Tổng truy cập: 3415293
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM