Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Vĩnh Phúc: Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng

                           

Cán bộ phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch thí điểm công trình áp dụng mô hình BIM đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trong thời gian tới.

Mô hình BIM là quy trình liên quan đến việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình xây dựng. Theo quy định của Chính phủ, chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

Tệp BIM tối thiểu phải đảm bảo một số yêu cầu như thể hiện được kiến trúc, các kích thước chủ yếu, hình dạng không gian ba chiều kết cấu chính của công trình; hệ thống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước của công trình.

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, việc áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu trong quá trình xây dựng; đồng thời, hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong hoạt động xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng, hỗ trợ quá trình nghiệm thu phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ áp dụng mô hình BIM theo lộ trình của Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1053 về Kế hoạch triển khai áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan áp dụng mô hình BIM thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn trong việc triển khai mô hình.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đánh giá quá trình áp dụng mô hình BIM, kịp thới báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các công trình xây dựng chủ động về nguồn lực, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai mô hình BIM đối với các dự án bắt buộc áp dụng theo quy định; các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM do chủ đầu tư cung cấp và tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Ông Bùi Hữu Đoan, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng cho biết: Bám sát lộ trình áp dụng mô hình BIM theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, đưa vào sử dụng một số phần mềm như: Revit, Autodesk BIM 360, Tekla BIMsight… hỗ trợ áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng.

Bên cạnh đó, sở phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu cho việc áp dụng mô hình BIM; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đơn vị, nhà thầu nâng cao nhận thức, tiếp cận và vận hành các phần mềm hỗ trợ áp dụng mô hình BIM.

Hiện nay, đã có một số đơn vị tư vấn đã tiếp cận, sử dụng các phần mềm hỗ trợ áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, giảm chi phí thực hiện các công trình xây dựng.

Với phương châm “Vừa học tập, vừa thực hành” để các chủ thể tham gia áp dụng mô hình BIM nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện, sở đang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm công trình áp dụng mô hình BIM đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trong thời gian tới.

Theo lộ trình áp dụng mô hình BIM của Chính phủ, trong năm 2023, tất cả các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư theo công tác công tư phải áp dụng mô hình BIM, từ năm 2025, áp dụng mô hình BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên.

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp BIN khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, xin cấp phép xây dựng. Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định.

Phấn đấu việc triển khai áp dụng mô hình BIM đạt tiến độ sớm hơn lộ trình quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư lưu ý đối với các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm áp dụng mô hình BIM trong quá trình lựa chọn nhà thầu, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng.

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

Tin liên quan
Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long

Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long

17.09.2023Lượt xem: 2217

(AMC) Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân rộng kết quả của Dự án“Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (Dự án VKC), ngày 14/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững thuộc Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng với thành phần tham gia là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.
Xem thêm
(AMC) Duyệt giảng cho giảng viên tập sự Viện Quản lý phát triển đô thị

(AMC) Duyệt giảng cho giảng viên tập sự Viện Quản lý phát triển đô thị

17.09.2023Lượt xem: 2055

(AMC) Duyệt giảng cho giảng viên tập sự Viện Quản lý phát triển đô thị
Xem thêm
Phát triển nhà ở xã hội: Hiểu đúng về nguyên tắc xác định số tiền nộp thay

Phát triển nhà ở xã hội: Hiểu đúng về nguyên tắc xác định số tiền nộp thay "quỹ đất 20%"

17.09.2023Lượt xem: 2270

(AMC) Pháp luật về nhà ở hiện hành có quy định trách nhiệm chủ đầu tư (CĐT) các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành “quỹ đất 20%” để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) hoặc thực hiện nghĩa vụ này bằng cách nộp một số tiền tương đương giá trị quỹ đất trên. Cách xác định số tiền này như thế nào cũng cần được hiểu đúng để áp dụng thống nhất.
Xem thêm
Hà Nội: Xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

Hà Nội: Xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

12.09.2023Lượt xem: 2403

(AMC) Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 798/TB-UBND, kết luận của UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.
Xem thêm
Hà Nội hướng tới phát triển đô thị mang tầm khu vực, quốc tế

Hà Nội hướng tới phát triển đô thị mang tầm khu vực, quốc tế

12.09.2023Lượt xem: 2582

(AMC) Thành phố Hà Nội đặt ra hàng loạt mục tiêu về phát triển bền vững đô thị, trong đó có những chỉ tiêu về xây dựng đô thị thông minh, đô thị có thương hiệu được công nhận ở tầm khu vực và quốc tế.
Xem thêm
Học viện AMC tập huấn Văn bản pháp luật về xây dựng tại Hưng Yên

Học viện AMC tập huấn Văn bản pháp luật về xây dựng tại Hưng Yên

11.09.2023Lượt xem: 2277

(AMC) Ngày 07/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn các Văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới trong xây dựng năm 2023;
Xem thêm
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện sắp xếp lại nhà, đất quốc phòng

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện sắp xếp lại nhà, đất quốc phòng

08.09.2023Lượt xem: 2222

(AMC) Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị định của Chính phủ về sắp xếp lại tài sản công; các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xử lý nhà, đất quốc phòng.
Xem thêm
Phát triển nhà ở xã hội: Mở rộng đối tượng và linh hoạt chính sách

Phát triển nhà ở xã hội: Mở rộng đối tượng và linh hoạt chính sách

07.09.2023Lượt xem: 2311

(AMC) Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Dự thảo Luật với các chính sách liên quan đến: Quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội; lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán; xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội...
Xem thêm
Phát triển Phú Quốc là đô thị biển độc đáo, hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

Phát triển Phú Quốc là đô thị biển độc đáo, hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

05.09.2023Lượt xem: 2384

(AMC) Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.
Xem thêm
Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất

Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất

05.09.2023Lượt xem: 2618

(AMC) UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định về việc ủy quyền cho UBND các địa phương trên địa bàn thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và quyết định giá đất cụ thể tại địa phương mình quản lý.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 24   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7064   |   Tổng truy cập: 3418202
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM