Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Tổng hợp 122 cầu hỏi và trả lời về các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10-2021-NĐ-CP từ Viện Kinh tế xây dựng 2021 (PII)

Phần II: Các vấn đề liên quan đến việc áp dụng định mức dự toán

49. Câu hỏi: Công tác đào xúc đất để đắp hoặc đổ đi (mã hiệu AB.24000) làm rõ tại sao không có đào bằng máy đào 0,8m3. Khi đào xúc đất đổ đi trong trường hợp mặt bằng thi công, đường vào nhỏ hẹp máy đào to không vào được thì xử lý thế nào?

Trả lời: Hệ thống định mức chưa quy định định mức đối với trường hợp này. Định mức cho công tác đào xúc đất cho máy đào 0,8m3 sẽ được tiếp tục nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới.

Trường hợp đào xúc đất đổ đi khi mặt bằng thi công, đường vào nhỏ hẹp máy đào to không vào được thì cần phải được phân tích đánh giá để áp dụng định mức hoặc điều chỉnh định mức hoặc xác định định mức mới khi xác định dự toán xây dựng công trình.

50. Câu hỏi: Vận chuyển đất mã hiệu AB.40000: tại sao không xây dựng định mức đối với xe ôtô 2,5t khi mặt bằng không cho phép xe vận tải lớn.

Trả lời: Hệ thống định mức dự toán chưa có định mức công tác vận chuyển đất bằng ôtô 2,5t khi mặt bằng không chó phép xe vận tải lớn. Định mức của công tác sẽ được tiếp tục nghiên cứu để ban hành trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu gắn với điều kiện vận chuyển riêng.

51. Câu hỏi: Công tác đắp đất nền đường Mã hiệu AB.64000: tại sao lại không có đầm nền đường K98 bằng lu 9T, trong khi đầm cóc có thể đạt K98.

Trả lời: Định mức dự toán công tác đắp đất nền đường được ban hành tương ứng với dây chuyền thi công dắp nền đường gắn với việc sử dụng máy thi công có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nền đường sau khi đắp.

52. Câu hỏi: Khi tính vận chuyển vật liệu cát, đá, xi, đất tại mỏ thì dùng mã AB hay AM?

Trả lời: Cát, đá, xi măng và đất mua tại mỏ vận chuyển về công trình áp dụng mã hiệu AM.23000 và AM.24000.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình áp dụng theo qui định tại mã hiệu AB.40000.

53.  Câu hỏi: Tại sao hao phí máy vận chuyển đất giữa mã hiệu AB.40000 và mã hiệu AM.23000 lại chênh lệch nhau nhiều vậy (AB.40000 hao phí máy gấp khoảng 4 lần AM.23000) cùng 1 loại xe máy. Khi nào thì dùng định mức AB, khi nào thì dùng AM, khi nào thì dùng kết hợp cả AB và AM?

Trả lời: Khi so sánh hao phí định mức vận chuyển bằng ô tô  giữa mã AB.40000 và AM.23000 cần phải lưu ý chuyển đổi đơn vị tính và loại đường, không so sánh đơn thuần về số học. Việc sử dụng định mức có mã hiệu định mức AB hay AM đã có hướng dẫn cụ thể trong tập định mức. Việc kết hợp sử dụng định mức có mã hiệu BA và AM cần xem xét cụ thể theo điều kiện của dự án, công trình.

54. Câu hỏi: Công tác vận chuyển đất đắp dùng mã hiệu AB.40000 hay mã hiệu AM.23000? Có được nhân thêm hệ số nở rời của đất không? Trong giao thông có định mức như QK; CT; thì áp dụng theo định mức nào?

Trả lời: Việc sử dụng định mức vận chuyển mã hiệu AB hay AM đối với công tác vận chuyển đất đắp đã được quy định trong tập định mức.

Trường hợp áp dụng định mức có mã hiệu AM.23000 phải nhân với hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên sang đất tơi.

Trong công trình giao thông, định mức có mã hiệu QK; CT là mã hiệu định mức riêng của công trình hoặc của chuyên ngành giao thông. Việc áp dụng các định mức này cần xem xét các quy định cụ thể.

55. Câu hỏi: Công tác vận chuyển đổ phế thải thừa về bãi đổ thải ta dùng mã AM hay AB?

Trả lời: Định mức quy định vận chuyển đất, đá đào, phá tại công trình để đổ đi. Đối với công tác vận chuyển phế thải thừa về bãi đổ thải, khi áp dụng định mức vận chuyển cần phải phân tích tính chất của loại phees thải thừa để áp dụng định mức. Khi đó cần lưu ý tính chất của phế thải thừa (trọng lượng, thể tích chiếm chỗ..), loại phương tiện vận chuyển, cự ly vận chuyển, lọai đường vận chuyển… để xem xét áp dụng định mức, điều chỉnh hoặc xác định định mức mới cho phù hợp.

56. Câu hỏi: Khi tính chi phí vận chuyển vật liệu cát, đá, xi, đất tại mỏ thì dùng mã định mức AB hay AM?

Trả lời: Đối với công tác vận chuyển vật liệu cát, đá… (mua tại nguồn) sử dụng định mức có mã AM; trường hợp nhà thầu khai thác đất tại mỏ cho dự án thì tính sử dụng mã hiệu AB.

57. Câu hỏi: Định mức vận chuyển gạch xây bằng ô tô vận tải thùng mã hiệu AM.24000: Đối với ô tô 12 tấn, cự ly 55km đường loại 4 tại tỉnh Lào Cai chi phí vận chuyển là 656 đồng/1 viên gạch, gần bằng chi phí vật liệu. Tôi xin hỏi định mức như trên có hợp lý về mặt chi phí không?

Trả lời: Định mức vận chuyển gạch xây bằng ô tô vận tải thùng mã hiệu AM.24000 đã tính toán đến các điều kiện có ảnh hưởng đến định mức. Việc vận chuyển gạch xây theo phương án sử dụng ô tô 12 tấn với cự ly 55 km trên đường loại 4 nếu có là một phương án có yếu tố đặc thù riêng nên chi phí vận chuyển tính theo định mức có thể là không phù hợp.

58. Câu hỏi: Công tác vận chuyển vật liệu bằng thủ công mã hiệu AM.21000 và vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng mã hiệu AM.24000: Những vật liệu không có trong danh mục của định mức như: Tấm lợp, kính, sơn các loại, vật liệu cấp điện, cấp và thoát nước... thì tính vận chuyển như thế nào?

Trả lời: Tùy theo hình thức biểu hiện giá, đối với các loại vật liệu không có trong danh mục định vận chuyển, chi phí vận chuyển các loại vật liệu được thể hiện thông qua báo giá, hướng dẫn trong công bố giá của địa phương, chào giá hoặc thỏa thuận khi cung cấp vật liệu.

59. Câu hỏi:

1. Thi công móng đường cấp phối đá dăm mã hiệu AD.11200 đang tính chung cho mặt đường có mặt cắt rộng. Trong trường hợp mở rộng mặt đường mặt cắt mở rộng 1m, biện pháp thi công có phù hợp với định mức ban hành không? máy ủi, máy san, máy rải cấp phối thi công thế nào cho lớp base và subbase?

2. Đề nghị làm rõ hệ số lu lèn cấp phối đá dăm, do tiêu chuẩn ngành thay đổi hay do phương thức sản xuất cấp phối đá dăm thay đổi dẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ vật liệu.

+ Định mức 1242, hệ số lu lèn cấp phối đá dăm là 1,38

+ Định mức 1776, hệ số lu lèn cấp phối đá dăm là 1,42

+ Định mức 10, hệ số lu lèn cấp phối đá dăm là 1,34

Trả lời:

1. Trường hợp mở rộng mặt đường với mặt cắt mở rộng 1m, biện pháp thi công có sự khác với biện pháp thi công mặt đường theo quy định của định mức. Việc sử dụng các máy thi công để thi công trong trường hợp này do nhà thầu tư vấn đề xuất.

2. Hao phí vật liệu cấp phối đá dăm theo định mức đã được xác định theo TCVN 8859:2011 và bao gồm hao hụt trong khâu thi công.

60. Câu hỏi: Thi công mặt đường mã hiệu AD.20000: Với mặt đường<3m, thực tế thi công thảm sẽ không thể dùng máy rải thảm và máy lu như trong định mức ban hành. Có thể thảm tay và dùng lu nhỏ, tại sao lại không bổ sung định mức cho phù hợp với công việc thi công.

Trả lời: Định mức dự toán thi công mặt đường có mã hiệu AD.200000 được xác định tương ứng với dây chuyền thi công có tính phổ biến. Trường hợp thi công mặt đường theo công nghệ thảm tay và sử dụng lu nhỏ là chưa có định mức.

61. Câu hỏi: Công tác xây gạch mã hiệu AE.20000: Gạch không nung 6,5x10,5x22, 13x10x22... tại sao không có định mức cho công việc xây móng, tường 22, xây rãnh, ga thoát nước... mà chỉ có công việc xây tường 11? Thực tế công trình sử dụng rất nhiều gạch vì không có định mức nên vẫn phải áp dụng định mức xây gạch đất sét nung. Hao phí vữa xây dựng quá thấp. Xin hỏi bao giờ có đầy đủ định mức cho xây gạch không nung có kích thước phổ thông này?

Trả lời: Định mức dự toán công tác xây gạch không nung mã hiệu AE.82260 mới quy định cho công tác xây tường 11. Tại phần hướng dẫn áp dụng định mức xây gạch không nung của chương 5 của Tập định mức đã hướng xác định định mức hao phí vật liệu, nhân công để xây các kết cấu khác và các loại gạch không nung có kích thước khác. Như vậy, theo quy định hiện hành, định mức cho công tác xây gạch không nung cơ bản đã bao phủ cho các công tác xây loại gạch này.

62. Câu hỏi: Công tác lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công mã hiệu SA.21400 (trọng lượng ≤20 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤250 ≤350kg): Định mức này quá cao nếu các công trình hạ tầng cải tạo lật nắp ga rãnh lên để nạo vét bùn hoặc sửa chữa nâng cổ ga. Ví dụ: nhân công 3.5/7 chỉ cần tháo dỡ 4,7 tấm đan P<100kg cho 8h làm việc.

Trả lời: Việc áp dụng định mức lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công mã hiệu SA.21400 đối với công tác lật nắp ga rãnh lên để nạo vét bùn hoặc sử chữa nâng cổ ga là không phù hợp.

63. Câu hỏi: Công tác lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu mã hiệu AG.41610: Trên 200kg lắp bằng gì? Có những công trình không có mặt bằng thi công, cấu kiện đến 500kg vẫn phải thi công thủ công. Đề nghị bổ sung công tác lắp đặt bằng máy xúc, cẩu 3T cho công việc này phù hợp với thực tế thi công.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý, định mức cho các công tác lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy xúc, cẩu 3 tấn sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới.

64. Câu hỏi: Công tác ốp gạch mã hiệu AK.31200: Sắp xếp công tác theo tiết diện gạch lộn xộn (định mức sửa chữa tương tự) (0,036-0,048-0,06-0,023-0,045-0,08-0,075)? Đề nghị sắp xếp lại theo tiến diện tăng dần hay nhỏ dần.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu.

65. Câu hỏi: Công tác lát gạch chống nóng mã hiệu AK.54000: Đề nghị bổ sung công tác lát gạch bê tông nhẹ, đổ bê tông nhẹ theo công nghệ thi công hiện tại.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu bổ sung định mức.

66. Câu hỏi: Công tác sơn nền, sàn, bề mặt bê tông mã hiệu AK.85400: Định mức sơn trên mặt sàn đã được xử lý. Vậy định mức mài mặt bê tông, xử lý bề mặt bê tông áp dụng định mức nào.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu.

67. Câu hỏi: Công tác thi công tầng lọc mã hiệu AK.96100: Đề nghị bổ sung công việc thi công tầng lọc bằng thủ công. Các công tác thi công kè tường chắn đều phải có tầng lọc ngược ở lưng chiều cao kè không thể dùng máy ủi 110cv, lu rung 18T thi công được.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu.

68. Câu hỏi: Hiện nay có rất nhiều vật liệu cho công tác hoàn thiện: trần Cell, trần Clip-in, sàn gỗ công nghiệp...đề nghị bổ sung thêm định mức cho các công việc này. Vận dụng định mức làm sàn gỗ tự nhiên cho sàn gỗ công nghiệp quá cao, trần cũng vậy.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu.

69. Câu hỏi: Tại Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD có hướng dẫn xây dựng định mức dự toán mới, sử dụng phiếu khảo sát. Để xây dựng 1 mã định mức cần bao nhiêu phiếu? bao nhiêu công trình? điều tra từ Bắc-Nam hay thế nào?

Trả lời: Việc xác định số lượng phiếu khảo sát để xác định 01 định mức phụ thuộc vào loại công tác, đặc điểm kỹ thuật, điều kiện thi công và một số yếu tố ảnh hưởng đến định mức nên không thể quy định cụ thể số lượng phiếu khảo sát để xác định 01 định mức.

Trường hợp xác định định mức để ban hành áp dụng chung (đối với trách nhiệm của Bộ Xây dựng), để áp dụng trong phạm vi của ngành, của địa phương (đối với các định mức công tác đặc thù), cơ quan, tổ chức được giao xác định các định mức này có trách nhiệm đánh giá số lượng công trình cần xác định định mức và phân bố theo các khu vực, vùng miền.

70. Câu hỏi: Trong định mức dự toán xây dựng đã tính những hao hụt nào? Và trong bảng tính chi phí vật liệu đến chân công trình thì phải tính thêm chi phí hao hụt nào?

Trả lời: Định mức dự toán đã bao gồm hao hụt vật liệu trong khâu thi công. Khi xác định chi phí vật liệu đến chân công trình cần tính thêm chi phí hao hụt trong khâu vận chuyển, trung chuyển (nếu có) và bảo quản tại kho (nếu có).

71. Câu hỏi: Ở định mức mới sao không có riêng cho dầm superT định mức bê tông và ván khuôn trong, ngoài dầm superT.

Trả lời: Định mức cho các công tác thi công dầm super T sẽ được nghiên cứu xác định trong thời gian tới.

72. Câu hỏi: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 chỉ có phụ lục hướng dẫn cách định mức dự toán. Định mức cơ sở xác định theo quy định nào?

Trả lời: Định mức cơ sở được xác định đồng thời với việc xác định định mức dự toán. Theo quy định, hồ sơ báo cáo kết quả xác định định mức dự toán bao gồm kết quả xác định định mức cơ sở. 

73. Câu hỏi: Nghị định 10/2021/NĐ-CP vẫn bao gồm định mức dự toán, như vậy Đề án theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg (chuyển đổi định mức xây dựng từ định mức dự toán sang định mức năng suất) có được tiếp tục triển khai?

Trả lời: Hiện nay Bộ Xây dựng đang chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai Đề án 2038. Trong đó có giải quyết các nhiệm vụ dở dang của Đề án.

74. Câu hỏi: Định mức dự toán xác định trên cơ sở định mức cơ sở hay xác định độc lập không nhất thiết phải xác định thông qua định mức cơ sở?

Trả lời: Khi xác định định mức ở bước lập dự toán thì không cần phải xác định định mức cơ sở. Theo quy định, trong giai đoạn thi công, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát để hoàn thiện định mức đã xác định ở bước lập dự toán. Cũng theo quy định, định mức cơ sở là cơ sở để xác định định mức dự toán. Do vậy, định mức cơ sở sẽ được xác định đồng thời với định mức dự toán. Mặc dù vậy, trên thực tế có những công tác có thể xác định định mức dự toán độc lập.

75. Câu hỏi: Định mức lắp đặt ống thép và phụ tùng lại cắt bỏ định mức cho phần đường kính > 350mm? vậy nếu dùng các đường kính lớn thì phải sử dụng Định mức như thế nào?

Trả lời: Hệ thống định mức dự toán chưa có định mức cho công tác lắp đặt ống thép và phụ tùng có đường kính > 350mm. Theo đó, công tác này thuộc đối tượng cần phải xác định định mức mới.

76. Câu hỏi: Chủ đầu tư áp dụng định mức, đơn giá do Sở xây dựng ban hành, nay lại tổng kết báo cáo Sở là thế nào?

Trả lời: Theo quy định, việc tổng kết báo cáo Sở Xây dựng trong trường hợp chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định định mức mới, định mức điều chỉnh của công trình trong quá trình thi công xây dựng. Việc báo cáo báo cáo Sở Xây dựng để phục vụ nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chi phí đầu tư xây dựng và đồng thời để phục nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

77. Câu hỏi: Khi tại địa phương có phát sinh các công việc diễn ra thường xuyên nhưng trong định mức chưa ban hành. Thì sau khi xây dựng các định mức đó thì có xin ý kiến Bộ không hay tỉnh tự duyệt được.

Trả lời: Cơ chế quản lý định mức đã quy định rõ đối với việc xác định định mức để áp dụng cho công trình, định mức áp dụng chung hoặc định mức đặc thù của chuyên ngành, của địa phương.

Do vậy, Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quản lý định mức xây dựng để không để xảy ra tình trạng bất cập khi quản lý chi phí của công trình.

Cơ chế xin ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hay thẩm quyền của UBND cấp tỉnh đối với định mức đã được quy định cụ thể.

78. Câu hỏi: Khoan ngầm có định hướng là lĩnh vực công nghệ mới, định mức hiện nay áp dụng chưa phù hợp với thực tế thi công. Thành phần công việc, công tác lắp đặt, thành phần hao phí chưa phù hợp với thực tế. Viện xem xét xây dựng cập nhật lại cho phù hợp với thực tế xây dựng.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu. 

79. Câu hỏi: Đối với các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành, đơn vị thiết kế không lập định mức dự toán mới mà lấy đơn giá tổng hợp trọn gói theo báo giá của các đơn vị cung cấp để nhập vào hồ sơ dự toán. Cách làm như vậy có phù hợp không? VD: trần nhựa 140.000 đ/m2.

Trả lời: Theo quy định, khi xác định dự toán, đơn giá tổng hợp đươc xác định từ định mức cùng với các yếu tố cấu thành đơn giá hoặc xác định theo giá thị trường. Tuy nhiên, do chưa có tiêu chí định lượng quy định loại công tác nào cần phải xác định định mức, loại công tác nào có thể sử dụng giá thị trường. Do vậy, trách nhiệm tư vấn lập dự toán cần phải xác định danh mục công tác cần xác định định mức mới hoặc điều chỉnh nếu công trình có yêu cầu và xác định loại công tác có thể áp dụng theo giá thị trường.

Trong trường hợp của câu hỏi, việc sử dụng báo giá trần nhựa 140.000 đ/m2 để xác định dự toán là chấp nhận được.

80. Câu hỏi: Chỉ tiêu giới hạn chảy, giới hạn dẻo là 1 hay 2 chỉ tiêu. Như vậy định mức DC.02003 (đơn vị 1 chỉ tiêu) là đã tính bao gồm chỉ tiêu giới hạn chảy, giới hạn dẻo hay chỉ tính 1 chỉ tiêu trong 2 chỉ tiêu đó.

Trả lời: Việc xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo được thí nghiệm đồng thời theo TCVN4197-2012. Định mức DC.02003 gồm hao phí để thí nghiệm cả chỉ tiêu giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

81. Câu hỏi: Vận dụng định mức: Sử dụng xà lan 200 tấn để vận chuyển đất không có định mức, áp dụng định mức của xà lan vận chuyển 400 tấn để tính cho xà lan 200 tấn, sử dụng định mức của xà lan 400 tấn nhân 02 để tính toán chi phí cho xà lan 200 tấn, sử dụng tầu kéo 250 cv x2.

Trả lời: Việc vận dụng định mức trong trường hợp này là không phù hợp.

82.  Câu hỏi: Định mức thử áp lực ống thông gió BB.90400: Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 100->1000mm. Cho hỏi quy cách này là đường kính, chu vi hay là gì ạ. Ống thông gió có loại ống tròn và ống chữ nhật, thì áp dụng quy cách này như thế nào.

Trả lời: Định mức thử áp lực ống thông gió chưa có hướng dẫn cách xác định cụ thể quy cách ống. Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu hoàn thiện định mức.

83. Câu hỏi: Dầm thép-bê tông hỗn hợp của công trình công cộng dài 50m, cao 8m (2tầng), thi công ở tĩnh không 24m thì áp dụng định mức nào để tính chi phí xây dựng.

Trả lời: Hiện tại chưa ban hành định mức lắp đặt loại dầm thép-bê tông hỗn hợp. 

(Xin mời xem phần III&IV)

Nguồn: http://kinhtexaydung.gov.vn/

Tin liên quan
AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

16.03.2024Lượt xem: 482

(AMC) Tối ngày 14/3/2024, “Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra với sự chủ trì của Học viện Cán bộ quản lý xây dụng và đô thị (Học viện/AMC).
Xem thêm
AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

12.01.2024Lượt xem: 1404

(AMC) Ngày 10/01/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Xem thêm
Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

02.01.2024Lượt xem: 1285

(AMC) Ngày 28/12/2023, Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria (VITECH) diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 1266

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

11.12.2023Lượt xem: 1389

(AMC) Ngày 05/12/2023 đến ngày, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty thoát nước Hà Nội tổ chức khai giảng 02 khóa ”Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản“ và “Bồi dưỡng nghiệp đấu thầu nâng cao” cho 42 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng kỹ thuật và các phòng ban khác của công ty, cùng lãnh đạo, chuyên viên các xí nghiệp trực thuộc công ty.
Xem thêm
143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

11.12.2023Lượt xem: 1538

(AMC) Ngày 04/12/2023, tại Cao Bằng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp” cho 143 học viên.
Xem thêm
Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

11.12.2023Lượt xem: 1425

(AMC) Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 1629

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 1608

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

29.10.2023Lượt xem: 1744

(AMC) Ngày 25/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng về tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” cho các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn đang công tác tại một số sở xây dựng.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 43   |   Ngày: 80   |   Tháng: 17943   |   Tổng truy cập: 3016069
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM