Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng

 

Ngày 23/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng”,  mã số đề tài RD 135-18, do Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

 

ThS. Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

 

Tại Hội đồng, ThS. Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt sự cần thiết của nhiệm vụ và quá trình thực hiện của nhóm nghiên cứu. Theo báo cáo: Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết đã góp phần hình thành môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thủ tục và dịch vụ công, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, liên quan đến: quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; nội dung, trình tự thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng; quản lý an toàn công trình xây dựng; tổ chức quản lý dự án; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng…Mặt khác, một số quy định của pháp luật về xây dựng cũng thể hiện sự chưa thống nhất, thiếu đồng bộ với một số Luật như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy…Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của Chính phủ những năm gần đây đều nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

Do vậy, “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình hoàn thiện, ban hành các quy định có liên quan để quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm những vấn đề: các chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xây dựng; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xây dựng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Xây dựng; đánh giá chung những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế đó; tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng; các đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng 2014.

 

Sản phẩm của đề tài gồm báo cáo kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng;  đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nhận xét về nhiệm vụ, hai ủy viên phản biện là ThS. Đặng Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) và KTS. Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cùng các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao kết quả nghiên cứu. Báo cáo tổng hợp có giá trị sử dụng cao trong thực tiễn, là nguồn thông tin để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã được ứng dụng trong thực tế, thông qua sản phẩm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua (Luật số: 62/2020/QH14); một số nội dung được nghiên cứu để sửa đổi tại Luật Đầu tư năm 2020; qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

 

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thảo luận, trao đổi với nhóm nghiên cứu một số nội dung nhằm hoàn thiện nhiệm vụ, cụ thể đề nghị nhóm nghiên cứu tách riêng biệt hai sản phẩm - báo cáo tổng kết và đề xuất chỉnh sửa các nội dung của Luật Xây dựng không phù hợp với thực tiễn - hiện nay đang lồng ghép trong cùng báo cáo tổng kết nhiệm vụ. Hội đồng cũng đề nghị bổ sung danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Xây dựng 2014, có đánh giá thêm tình hình thực hiện các quy định chi tiết của Luật này; bổ sung thêm một số nội dung quy định của Luật Xây dựng 2014 trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, bất cập song chưa được nhóm nghiên cứu đề cập trong báo cáo. Về bố cục, báo cáo tổng kết cần sắp xếp lại một số phần để phù hợp và dễ theo dõi hơn.

 

Nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng” do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

 

Nguồn: Ninh Hoàng Hạnh  - http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/65094/nghiem-thu-nhiem-vu-khoa-hoc-nghien-cuu-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-dau-tu-xay-dung.aspx

Tin liên quan
AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

12.01.2024Lượt xem: 841

(AMC) Ngày 10/01/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Xem thêm
Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

02.01.2024Lượt xem: 859

(AMC) Ngày 28/12/2023, Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria (VITECH) diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 891

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

11.12.2023Lượt xem: 1015

(AMC) Ngày 05/12/2023 đến ngày, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty thoát nước Hà Nội tổ chức khai giảng 02 khóa ”Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản“ và “Bồi dưỡng nghiệp đấu thầu nâng cao” cho 42 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng kỹ thuật và các phòng ban khác của công ty, cùng lãnh đạo, chuyên viên các xí nghiệp trực thuộc công ty.
Xem thêm
143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

11.12.2023Lượt xem: 1119

(AMC) Ngày 04/12/2023, tại Cao Bằng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp” cho 143 học viên.
Xem thêm
Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

11.12.2023Lượt xem: 1017

(AMC) Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 1240

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 1224

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

29.10.2023Lượt xem: 1341

(AMC) Ngày 25/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng về tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” cho các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn đang công tác tại một số sở xây dựng.
Xem thêm
200 học viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức – Hà Nội

200 học viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức – Hà Nội

29.10.2023Lượt xem: 1366

(AMC) Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị, ngày 27/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Hoài Đức tổ chức “Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức”.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 42   |   Ngày: 160   |   Tháng: 50939   |   Tổng truy cập: 2775708
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM