Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V

Ngày 26/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V (2020 - 2025). Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ngành Xây dựng hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng 51 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng 5 năm qua (2015 - 2020).

 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng; nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và 300 đại biểu cùng các cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc ngành Xây dựng.

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển ngành Xây dựng, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Công đoàn các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Đây chính là động lực quan trọng nhất giúp ngành Xây dựng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, kế thừa kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước của các giai đoạn trước, giai đoạn 2016 - 2020, toàn ngành Xây dựng từ Trung ương đến địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh, phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục nhiều phong trào thi đua mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống thi đua yêu nước của ngành Xây dựng.

 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội

 

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, trong 5 năm qua, ngành Xây dựng đã thường xuyên, liên tục chỉ đạo, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của các đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. Đồng thời hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

 

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng đã chủ động và tích cực tổ chức, phát động các phong trào thi đua của ngành, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”; “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”; “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ”.

 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Xây dựng đã phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phát động 2.411 chiến dịch, đợt thi đua trên các lĩnh vực công tác. Toàn ngành có 241 công trình gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của ngành và đất nước; 7.260 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức thành công 4 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng (các năm: 2015, 2016, 2017, 2018), đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 844 cá nhân điển hình tiên tiến tại các Hội nghị; trong đó, có 15 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, 50 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 104 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 106 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 521 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, 48 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 10 điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của ngành Xây dựng được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 1 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

 

Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ nền kinh tế thế giới chuyển đổi mạnh mẽ sang kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành Xây dựng sẽ cùng cả nước tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế ngoài Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; các đơn vị trong Ngành phấn đấu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025) của ngành Xây dựng.

 

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành với trọng tâm là: “Phát triển ngành Xây dựng đủ năng lực thiết kế, thi công các công trình xây dựng trong các lĩnh vực với mọi quy mô theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng cường xuất khẩu vật liệu xây dựng cao cấp, phát triển các vật liệu xây dựng mới.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

 

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, đồng thời từng bước đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu mà ngành Xây dựng đã đạt được là niềm tự hào cho các thế hệ tiếp nối trong ngành Xây dựng.

 

Cụ thể, ngành Xây dựng đã rất tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về công tác quy hoạch, xây dựng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng an toàn xây dựng và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống đô thị, chất lượng đô thị ngày càng được nâng cao khẳng định vai trò là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng được đầu tư phát triển nhanh, công nghệ hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hướng đến xuất khẩu; các doanh nghiệp trong ngành sau khi tái cơ cấu, cổ phần hóa đã từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động;

 

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa vào điều kiện thực tế sự phát triển của ngành. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng thời nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Xây dựng đã đề ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới, ngành Xây dựng cần tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc; tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống, thể chế, chính sách pháp luật, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; chú trọng xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc dân tộc rõ rệt, phù hợp với từng vùng miền; bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức đơn giá xây dựng; khuyến khích áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước, nhất là đối với các công trình trọng điểm quốc gia quy mô lớn, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển xây dựng với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ; gắn kết tiến trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

 

Đồng thời chú trọng đổi mới cơ chế chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch; từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có bản sắc, thông minh, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách để phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch, sử dụng hiệu quả đất đai, coi phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, bổ sung cơ chế, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

 

Với những kết quả rất đáng tự hào trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng sẽ tiếp tục hăng say, nhiệt huyết, nỗ lực cống hiến với khí thế mới, quyết tâm mới và cách làm mới, sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công để có thêm nhiều chiến sỹ thi đua, nhiều điển hình tiên tiến, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước của ngành cũng như các phong trào thi đua xây dựng, phát triển đất nước.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V:

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu

xuất sắc của ngành Xây dựng

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng Cờ Thi đua của Bộ Xây dựng cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Trần Đình Hà

Nguồn: http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/65152/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-nganh-xay-dung-lan-thu-v.aspx

 

Tin liên quan
Gần 200 học viên tham gia bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh tại Tiền Giang

Gần 200 học viên tham gia bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh tại Tiền Giang

23.09.2023Lượt xem: 756

(AMC) Sáng 21/9/2023, tại Tiền Giang, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) phối hợp Sở Xây dựng Tiền Giang tổ chức chương trình bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh thuộc Dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng (Dự án VKC) cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Xem thêm
Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

30.09.2023Lượt xem: 17

Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
Xem thêm
Quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai - Tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững

Quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai - Tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững

30.09.2023Lượt xem: 11

(AMC) Công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong sự phát triển, là một tất yếu để phát triển bền vững. Thực hiện lời dạy của Bác về khơi dạy về khát vọng phát triển, phát huy ý chí tự lực, tự cường và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Lào Cai là một trong những địa phương đã xây dựng thành công quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh: 1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột phát triển kinh tế, 5 nhiệm vụ trọng tâm - thể hiện tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững và quyết tâm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân Lào Cai.
Xem thêm
Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững

30.09.2023Lượt xem: 12

(AMC) Chiều 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 với chủ đề “Phát triển công trình xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng: Cơ hội và thách thức”.
Xem thêm
Gần 160 học viên tham gia Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị tại Vĩnh Phúc

Gần 160 học viên tham gia Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị tại Vĩnh Phúc

27.09.2023Lượt xem: 156

(AMC) Ngày 25/9/2023, tại Vĩnh Phúc, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị năm 2023 cho gần 160 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thanh tra Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuốc tỉnh Vĩnh Phúc.
Xem thêm
Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh tại Bình Thuận

27.09.2023Lượt xem: 190

(AMC) Sau khi tổ chức thành công các khóa đào tạo về Đô thị thông minh thuộc dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (gọi tắt là Dự án VKC) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được đánh giá cao, ngày 26/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Sở Xây dựng Bình Thuận, tổ chức khóa đào tạo Tổng quan về đô thị thông minh tại tỉnh Bình Thuận.
Xem thêm
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

25.09.2023Lượt xem: 232

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Xem thêm
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở

25.09.2023Lượt xem: 203

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở
Xem thêm
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

25.09.2023Lượt xem: 224

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Xem thêm
Văn bản hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Văn bản hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

25.09.2023Lượt xem: 240

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 84   |   Ngày: 160   |   Tháng: 2443   |   Tổng truy cập: 1764440
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM