Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

1. Đối tượng:

Kỹ sư, cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư, kỹ thuật hạ tầng ở các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, Ban quản lý dự án, cơ quan QLNN có nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và các cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

Phần 1: Kiến thức chung

16

1

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình

- Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

- Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình

02

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

- Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình

- Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường

- Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình

- Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng

- Xác định khối lượng thi công xây dựng

- Lập hồ sơ hoàn thành công trình

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

- Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000

04

3

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

- Tổng quan về hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế

- Quy định về lựa chọn và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình

- Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

- Quy định về đánh giá sự  phù hợp chất lượng công trình xây dựng

- Vận dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công xây dựng công trình

02

4

Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng

- Kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực của nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ

- Kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường xây dựng

04

5

Giám sát công tác khảo sát xây dựng

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát XD

- Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình

- Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn

- Giám sát công tác khảo sát mỏ vật liệu xây dựng

02

6

Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra điều kiện năng lực phòng thí nghiệm

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác thí nghiệm, kiểm định

- Giám sát công tác quan trắc công trình xây dựng

- Giám sát công tác đo đạc trong thi công xây dựng

02

Bài kiểm tra số 1

Phần 2: Xây dựng dân dụng công nghiệp

16

7

Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

- Tổng quan và phân loại nền và móng công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát thi công móng nông trên nền tự nhiên

- Giám sát thi công móng sâu (móng cọc, cọc khoan nhồi, cọc barrete…)

- Giám sát thi công xử lý, gia cố nền

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu

04

8

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

- Tổng quan và phân loại kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT toàn khối

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT lắp ghép

- Giám sát thi công kết cấu bê tông dự ứng lực

- Giám sát thi công kết cấu gạch, đá

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu

04

9

Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

- Tổng quan và phân loại kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

- Giám sát, nghiệm thu gia công sản xuất kết cấu thép

- Kiểm tra liên kết hàn, liên kết bu lông 

- Giám sát công tác lắp dựng và bảo vệ kết cấu thép

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu  

04

10

Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình

- Tổng quan và phân loại công tác hoàn thiện công trình

- Giám sát công tác trát, láng, bả

- Giám sát công tác ốp, lát

- Giám sát công tác vôi, sơn, véc ni

- Giám sát công tác gia công, lắp đặt cửa các loại

- Giám sát công tác lợp mái

- Giám sát công tác chống thấm, chống nóng

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu 

02

12

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

- Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị công trình

- Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thang máy

- Giám sát thi công hệ thống thông gió, điều hòa không khí; cấp gas

- Giám sát thi công hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ

- Giám sát thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị khác

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu  

02

Bài kiểm tra số 2

Tổng cộng

32

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0916 891 635 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

 

Tin liên quan
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ  2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023

01.04.2023Lượt xem: 1233

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 1650

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

01.04.2023Lượt xem: 1584

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU  2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023

01.04.2023Lượt xem: 1567

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 1206

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023
Xem thêm
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

01.04.2023Lượt xem: 771

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

29.03.2023Lượt xem: 1324

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023 Thời gian học: 32 tiết (4 ngày)
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

02.10.2021Lượt xem: 2450

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021
Xem thêm
Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

07.07.2021Lượt xem: 2185

Chương trình tập huấn và giải đáp các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 2358

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 18   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7511   |   Tổng truy cập: 3418941
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM