Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

(PHẦN CƠ BẢN)

 (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

(Thời gian học: 24 tiết)

1. Đối tượng:

     Các Chủ đầu tư, nhà thầu, các tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn đấu thầu.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

 

 

 

 

 

 

1

Tổng quan về đấu thầu

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ;

- Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng;

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

- Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu QT. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian đấu thầu;

- Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu;

- Các hành vi bị cấm.

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

2

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Phương pháp đấu thầu;

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

- Chỉ định thầu;

- Mua sắm trực tiếp;

- Chào hàng cạnh tranh;

- Tự thực hiện;

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệ;

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình.

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

4

* Hợp đồng:

- Nguyên tắc xây dựng hợp đồng;

- Các hình thức hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng;

- Bảo hành;

- Thành phần và nội dung hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng.

* Kế hoạch đấu thầu:

- Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu;

- Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu;

- Nội dung kế hoạch đấu thầu;

- Trình, thẩm định và phe duyệt kế hoạch đấu thầu.

* Sơ tuyển nhà thầu:

- Phạm vi áp dụng;

- Quy trình sơ tuyển nhà thầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

* Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

- Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu tổ chức;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân.

* Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp

- Chuẩn bị đấu thầu;

- Tổ chức đấu thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu;

- Thông báo kết quả đấu thầu;

- Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng.

* Các vấn đề liên quan khác

- Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu;

- Quản lý nhà nước về đấu thầu;

- Kiểm tra, thanh tra đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Tổng cộng

24

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0979 576 765 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

Tin liên quan
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)

10.10.2023Lượt xem: 604

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)
Xem thêm
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023

05.09.2023Lượt xem: 1501

(AMC) Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Đợt 12 năm 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023

21.08.2023Lượt xem: 798

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2023
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

17.07.2023Lượt xem: 1505

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Xem thêm
Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

17.07.2023Lượt xem: 907

THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương; (Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom)
Xem thêm
BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU  VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

01.04.2023Lượt xem: 1683

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

01.04.2023Lượt xem: 1371

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023

BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023

01.04.2023Lượt xem: 1283

BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 1050

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023

01.04.2023Lượt xem: 1107

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 26   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7517   |   Tổng truy cập: 3418965
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM