Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)

(Thời gian học: 160 tiết)

1. Đối tượng:

Cán bộ các Tổng công ty, Công ty, Ngân hàng, Trung tâm kinh doanh bất động sản và cá nhân đang hành nghề môi giới bất động sản.

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

- Pháp luật về kinh doanh bất động sản;

- Pháp luật về đất đai;

- Pháp luật về nhà ở;

- Pháp luật về dân sự;

- Pháp luật về đầu tư, xây dựng;

- Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp,

12

2

Thị trường bất động sản

- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;

- Phân loại thị trường bất động sản;

- Các yếu tố của thị trường bất động sản;

- Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;

- Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;

- Giá trị và giá cả bất động sản.

12

3

Đầu tư kinh doanh bất động sản

- Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Thông tin và hồ sơ bất động sản.

16

4

Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

- Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;

- Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;

- Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;

- Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản;

- Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản.

08

5

Quy trình  và kỹ năng môi giới bất động sản

- Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;

- Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;

- Lập hồ sơ thương vụ môi giới;

- Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;

- Kỹ năng môi giới bất động sản;

- Marketing bất động sản;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch BĐS;

- Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản.

16

6

Đi thực tế tại sàn giao dịch

08

7

* Viết báo cáo thu hoạch

* Kiểm tra phần Môi giới Bất động sản

08

8

Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

- Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản;

- Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản;

- Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản;

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá;

- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản;

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá BĐS;

- Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản.

08

9

Quy trình và phương pháp định giá bất động sản

- Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản;

- Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản;

- Phân tích thông tin về bất động sản;

- Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản;

- Xác định giá bất động sản;

- Lập hồ sơ và chứng thư định giá;

- Các phương pháp định giá bất động sản.

24

10

Định giá bất động sản

- Căn cứ định giá bất động sản;

- Định giá bất động sản là đất đai;

- Định giá bất động sản là nhà ở;

- Định giá bất động sản là công trình xây dựng;

- Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản.

16

11

* Viết báo cáo thu hoạch phần định giá

* Kiểm tra phần Định giá BĐS

08

12

Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

- Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản;

- Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản;

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

- Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản;

- Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

- Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

- Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch;

- Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản.

08

13

 Đi thực tế tại sàn giao dịch

08

14

* Viết báo cáo thu hoạch

* Kiểm tra phần Quản lý sàn giao dịch BĐS

08

Tổng cộng

160

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0916 891 635 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

Tin liên quan
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ  2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023

01.04.2023Lượt xem: 1233

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 1650

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

01.04.2023Lượt xem: 1583

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU  2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023

01.04.2023Lượt xem: 1566

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 1206

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

01.04.2023Lượt xem: 1622

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (LĨNH VỰC XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP) 2023 Thời gian học: 32 tiết (04 ngày)
Xem thêm
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

01.04.2023Lượt xem: 771

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

29.03.2023Lượt xem: 1323

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023 Thời gian học: 32 tiết (4 ngày)
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

02.10.2021Lượt xem: 2450

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021
Xem thêm
Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

07.07.2021Lượt xem: 2183

Chương trình tập huấn và giải đáp các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 28   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7073   |   Tổng truy cập: 3418239
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM