Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng cho chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã tại Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2023 thực hiệChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Nội vụ Lai Châu tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng cho chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã (theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) cho hơn 90 cán bộ là công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Trần Việt Thắng – Phó Giám đốc Nội vụ Lai Châu cho rằng lực lượng công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường ở cấp xã được coi là cánh tay “nối dài” giúp các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật; đảm bảo định hướng trong quá trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.Ông Trần Việt Thắng – Phó Giám đốc Nội vụ Lai Châu cho rằng: Công chức
 Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường ở cấp xã được coi là cánh tay “nối dài” giúp các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường đang trở thành vấn đề nóng và luôn được nhiều người quan tâm, do đó trách nhiệm của công chức chuyên trách ở lĩnh vực này cũng nặng nề, đòi hỏi đội ngũ công chức địa chính phải thường xuyên được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Nhất là trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; với các mục tiêu của tỉnh giai đoạn 2021-2025 công nhận thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, không còn xã dưới 15 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành và đầu tư các nguồn lực của Nhà nước, sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân thì cần phải đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cán bộ, công chức xã gồm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường thuộc các xã trên địa bàn tỉnh.

Với những nôi dung đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng – Bộ Xây dựng là đơn vị triển khai tập huấn các nội dung chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng cho chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xãVới nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, các giảng viên của Học viện sẽ mang đến những kiến thức bổ ích cả về pháp luật lẫn những tình huống thực tiễn từ những chương trình mực tiêu quốc gia về nông thôn mới để chúng ta có thể áp dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Để lớp bồi dưỡng hoàn thành được nội dung, chương trình đề ra và đạt kết quả cao, Ông Thắng đề nghị các giảng viên cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản thuộc chuyên đề trong chương trình học và dành thời gian để trao đổi thảo luận và giải đáp các vướng mắc liên quan đến bài giảng. Bên cạnh đó, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp bồi dưỡng để tiếp thu nội dung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, những hạn chế bất cập trong quá trình giải quyết công việc tại cơ sở.


Toàn cảnh khóa b
ồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng cho chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã tại Lai Châu.

          Trong thời gian 4 ngày (từ 10/10/2023 -13/10/2023), tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được tiếp thu các nội dung chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Nhật ký thi công xây dựng công trình;

Chuyên đề 2: Công tác hoàn công và hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

Chuyên đề 3: Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng;

Chuyên đề 4: Công tác thanh quyết toán công trình xây dựng;

Chuyên đề 5: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu.

Khóa đào tạo giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng cho chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương. Với các chuyên gia đến từ Học viện có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tế và có khả năng truyền đạt nội dung bài giảng một cách khoa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết và bổ ích. Đây là Khóa đào tạo rất quan trọng, kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức, kỹ năng về 05 nội dung trên nhằm tăng cường năng lực thực tiễn, vừa được cập nhật các văn bản kiến thức mới, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí việc làm, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

PVMN

Tin liên quan
Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

15.07.2024Lượt xem: 37

Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024
Xem thêm
AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội

AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội

13.06.2024Lượt xem: 193

AMC khai giảng 02 khoá học Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại cho cán bộ TP. Hà Nội
Xem thêm
Phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030

09.06.2024Lượt xem: 258

Ngày 4/6, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định này, dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng tạm tính đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là 475.455.000 đồng.
Xem thêm
AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

16.03.2024Lượt xem: 1268

(AMC) Tối ngày 14/3/2024, “Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra với sự chủ trì của Học viện Cán bộ quản lý xây dụng và đô thị (Học viện/AMC).
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 1958

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 2262

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 2339

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
Xây dựng thị trấn Ninh Giang thành đô thị hiện đại, thân thiện

Xây dựng thị trấn Ninh Giang thành đô thị hiện đại, thân thiện

16.10.2023Lượt xem: 2759

(AMC) Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang vừa được phê duyệt góp phần định hướng phát triển thị trấn Ninh Giang với hàng loạt điểm nhấn về không gian, cảnh quan hướng tới một đô thị hiện đại và thân thiện.
Xem thêm
Quy định về xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm

Quy định về xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm

16.10.2023Lượt xem: 2754

(AMC) Tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Xem thêm
Thanh Hóa: Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền

Thanh Hóa: Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền

16.10.2023Lượt xem: 2859

(AMC) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 3716/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 33   |   Ngày: 160   |   Tháng: 7077   |   Tổng truy cập: 3418260
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM