Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng

 

Ngày 23/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng”,  mã số đề tài RD 135-18, do Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

 

ThS. Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

 

Tại Hội đồng, ThS. Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt sự cần thiết của nhiệm vụ và quá trình thực hiện của nhóm nghiên cứu. Theo báo cáo: Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết đã góp phần hình thành môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thủ tục và dịch vụ công, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, liên quan đến: quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; nội dung, trình tự thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng; quản lý an toàn công trình xây dựng; tổ chức quản lý dự án; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng…Mặt khác, một số quy định của pháp luật về xây dựng cũng thể hiện sự chưa thống nhất, thiếu đồng bộ với một số Luật như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy…Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của Chính phủ những năm gần đây đều nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

Do vậy, “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình hoàn thiện, ban hành các quy định có liên quan để quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm những vấn đề: các chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xây dựng; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xây dựng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Xây dựng; đánh giá chung những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế đó; tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng; các đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng 2014.

 

Sản phẩm của đề tài gồm báo cáo kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng;  đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nhận xét về nhiệm vụ, hai ủy viên phản biện là ThS. Đặng Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) và KTS. Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cùng các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao kết quả nghiên cứu. Báo cáo tổng hợp có giá trị sử dụng cao trong thực tiễn, là nguồn thông tin để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã được ứng dụng trong thực tế, thông qua sản phẩm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua (Luật số: 62/2020/QH14); một số nội dung được nghiên cứu để sửa đổi tại Luật Đầu tư năm 2020; qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

 

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thảo luận, trao đổi với nhóm nghiên cứu một số nội dung nhằm hoàn thiện nhiệm vụ, cụ thể đề nghị nhóm nghiên cứu tách riêng biệt hai sản phẩm - báo cáo tổng kết và đề xuất chỉnh sửa các nội dung của Luật Xây dựng không phù hợp với thực tiễn - hiện nay đang lồng ghép trong cùng báo cáo tổng kết nhiệm vụ. Hội đồng cũng đề nghị bổ sung danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Xây dựng 2014, có đánh giá thêm tình hình thực hiện các quy định chi tiết của Luật này; bổ sung thêm một số nội dung quy định của Luật Xây dựng 2014 trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, bất cập song chưa được nhóm nghiên cứu đề cập trong báo cáo. Về bố cục, báo cáo tổng kết cần sắp xếp lại một số phần để phù hợp và dễ theo dõi hơn.

 

Nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng” do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

 

Nguồn: Ninh Hoàng Hạnh  - http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/65094/nghiem-thu-nhiem-vu-khoa-hoc-nghien-cuu-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-dau-tu-xay-dung.aspx

Tin liên quan
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

16.08.2022Lượt xem: 4

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

14.08.2022Lượt xem: 104

(AMC) Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022
Xem thêm
Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

07.08.2022Lượt xem: 204

Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
Xem thêm
Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

07.08.2022Lượt xem: 182

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Xem thêm
Chính sách phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp

Chính sách phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp

03.08.2022Lượt xem: 191

Để có những chính sách phát triển ĐBSCL hiệu quả, các địa phương cần tìm hiểu những khó khăn thực tại của doanh nghiệp và những sáng kiến từ cộng đồng, từ đó cùng nhau hợp tác, cùng nhau tư duy để tìm mô hình phát triển mới.
Xem thêm
Đa dạng kênh vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

Đa dạng kênh vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

03.08.2022Lượt xem: 190

Phát triển bất động sản được coi là có tác động rất mạnh lan tỏa nhanh trong nội ngành và sang rất nhiều ngành khác, qua đó thúc đẩy nhanh tăng trưởng việc làm và thu nhập.
Xem thêm
Cần bổ sung thêm quy định để tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại

Cần bổ sung thêm quy định để tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại

03.08.2022Lượt xem: 197

(AMC) Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần bổ sung một số quy định trong Luật Nhà ở 2014 nhằm tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại và khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu.
Xem thêm
Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

03.08.2022Lượt xem: 179

(AMC) Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Xem thêm
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì lập Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì lập Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

03.08.2022Lượt xem: 208

(AMC) “Giao Bộ chủ trì, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người thu nhập thấp (TNT) trong giai đoạn từ nay tới năm 2030” – Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người TNT” ngày 1/8.
Xem thêm
Hơn 300 học viên tại Bình Dương tham gia Tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Hơn 300 học viên tại Bình Dương tham gia Tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

23.07.2022Lượt xem: 319

(AMC) Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 20/7/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Bình Dương tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định nêu trên và giải đáp vướng mắc cho hơn 300 cán bộ tại địa phương.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 36   |   Ngày: 160   |   Tháng: 23295   |   Tổng truy cập: 636570
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM