Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Nghiệm thu các nhiệm vụ Khoa học công nghệ của Đại học Kiến trúc Hà Nội

     Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì thực hiện, bao gồm “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G” (mã số RD 42-19) và “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy” (mã số RD 51-19). Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

     Về sự cần thiết thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G”, PGS.TS Vũ Quốc Anh chủ nhiệm đề tài cho biết: ở Việt Nam những năm gần đây, các tháp viễn thông kết cấu thép với chiều cao lớn được xây dựng ngày càng nhiều để đáp ứng yêu cầu của các ngành thông tin di động, công nghệ thông tin, viễn thông, phát thanh và truyền hình. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu bão mạnh, trong khi các công trình kết cấu thép cao từ 100m trở lên là kết cấu mảnh, nhạy cảm với tải trọng gió, nguy hiểm với gió bão. Trên thực tế đã có một số công trình tháp viễn thông  cao đã bị đổ do bão. Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng cho việc tính toán tháp viễn thông bằng thép. Tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G được áp dụng tính toán tháp và trụ thép viễn thông với độ tin cậy cao, dễ áp dụng. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G để áp dụng tính toán tháp và trụ thép có xét điều kiện thực tế của Việt Nam là rất cần thiết.

     Qua nghiên cứu, nhóm đề tài đã đưa ra được quy trình tính toán tháp và trụ viễn thông bằng thép, một số kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G trong tính toán tháp và trụ viễn thông thép ở Việt Nam.

     Sản phẩm của đề tài ngoài báo cáo tổng kết còn có dự thảo Hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G, có xét đến những đặc điểm về khí hậu, đặc thù kỹ thuật của Việt Nam và các tiêu chuẩn có liên quan, áp dụng cho công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định và quản lý nhà nước đối với các công trình tháp và trụ viễn thông ở Việt Nam.

     Kết quả đề tài được các ủy viên Hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể tham khảo khi thiết kế các kết cấu tháp, trụ đỡ ăng ten bằng thép tự đứng hoặc có dây co ở Việt Nam theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G. Hướng dẫn đã làm rõ và chi tiết hơn các vấn đề trong tiêu chuẩn thiết kế này như gió, động đất, vật liệu thép liên quan đến điều kiện Việt Nam, có thể áp dụng tốt. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến về số liệu tính toán và nội dung để nhóm đề tài hoàn thiện thêm.

     Về nhiệm vụ “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”, PGS.TS Chu Thị Bình chủ nhiệm đề tài cho biết: theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” và TCVN 2622:1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế”, tất cả các công trình, đặc biệt đối với công trình thép, cần đảm bảo yêu cầu chịu lực và sử dụng bình thường và yêu cầu an toàn cháy. Hiện nay Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn hay phương pháp tính toán thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy. Do vậy, việc biên soạn Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy có ý nghĩa thực tế và cấp thiết.

     Kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm báo cáo tổng kết và Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy. Trong báo cáo tổng kết, nhóm nghiên cứu đề cập đến những nội dung chính như: nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu các tính chất nhiệt lý của vật liệu bọc chống cháy ở Việt Nam dựa trên kết quả thực nghiệm; nghiên cứu đánh giá các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy của kết cấu thép; nghiên cứu phương pháp tính toán giới hạn chịu lửa của kết cấu thép có bọc vật liệu chống cháy. Phần nội dung Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy được tóm tắt trong chương 6 của báo cáo tổng kết và được trình bày chi tiết ở Chỉ dẫn thiết kế.

     Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm đề tài hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn, rất công phu. Nội dung báo cáo được trình bày rõ ràng mạch lạc, đã đưa ra được các khuyến nghị phù hợp với nhu cầu thực tế của Việt Nam hiện nay. Kết quả đạt được của đề tài sau khi được hoàn thiện có thể coi như cơ sở dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn và có khả năng tham khảo, áp dụng cho các cá nhân, đơn vị liên quan đến công tác thiết kế chịu lửa cho kết cấu thép hoặc lựa chọn giải pháp bọc bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép. Cụ thể, Hội đồng góp ý nhóm đề tài nên lược bớt một số nội dung trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật trình bày tại phần phụ lục của báo cáo; kiểm tra, đối chiếu lại một số thuật ngữ, khái niệm hoặc đại lượng được viện dẫn từ các tiêu chuẩn châu Âu; kiểm tra và làm rõ hơn một số vấn đề kỹ thuật. Trong Chỉ dẫn thiết kế, cần nêu rõ phạm vi áp dụng của các bảng tra thực hành phục vụ thiết kế; bổ sung một số thuật ngữ; thống nhất sử dụng thuật ngữ “nhiệt độ tới hạn” thay cho “nhiệt độ giới hạn”…

Cả hai đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đều đạt loại Khá.

 

Theo Ninh Hoàng Hạnh - Bộ Xây dựng

 

Tin liên quan
Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

07.08.2022Lượt xem: 106

Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
Xem thêm
Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

07.08.2022Lượt xem: 95

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Xem thêm
Chính sách phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp

Chính sách phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp

03.08.2022Lượt xem: 168

Để có những chính sách phát triển ĐBSCL hiệu quả, các địa phương cần tìm hiểu những khó khăn thực tại của doanh nghiệp và những sáng kiến từ cộng đồng, từ đó cùng nhau hợp tác, cùng nhau tư duy để tìm mô hình phát triển mới.
Xem thêm
Đa dạng kênh vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

Đa dạng kênh vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

03.08.2022Lượt xem: 169

Phát triển bất động sản được coi là có tác động rất mạnh lan tỏa nhanh trong nội ngành và sang rất nhiều ngành khác, qua đó thúc đẩy nhanh tăng trưởng việc làm và thu nhập.
Xem thêm
Cần bổ sung thêm quy định để tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại

Cần bổ sung thêm quy định để tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại

03.08.2022Lượt xem: 171

(AMC) Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần bổ sung một số quy định trong Luật Nhà ở 2014 nhằm tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại và khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu.
Xem thêm
Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

03.08.2022Lượt xem: 160

(AMC) Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Xem thêm
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì lập Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì lập Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

03.08.2022Lượt xem: 169

(AMC) “Giao Bộ chủ trì, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người thu nhập thấp (TNT) trong giai đoạn từ nay tới năm 2030” – Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người TNT” ngày 1/8.
Xem thêm
Hơn 300 học viên tại Bình Dương tham gia Tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Hơn 300 học viên tại Bình Dương tham gia Tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

23.07.2022Lượt xem: 214

(AMC) Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 20/7/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Bình Dương tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định nêu trên và giải đáp vướng mắc cho hơn 300 cán bộ tại địa phương.
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022

23.07.2022Lượt xem: 247

(AMC) Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng năm 2022
Xem thêm
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5

23.07.2022Lượt xem: 192

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 27   |   Ngày: 160   |   Tháng: 15933   |   Tổng truy cập: 623072
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM