Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 26/01, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho biết, năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, đặc biệt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, cử lực cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc “ai ở đâu, ở yên đó” khi thành phố phong tỏa; tham gia hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tuyến đầu, gia đình có người mất vì Covid-19…

Tập trung tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương, Thành ủy; trọng tâm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35…

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế đó là: Việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2021 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa thường xuyên; tỷ lệ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra...

Đảng ủy Khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, ngành Xây dựng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) tiếp thu sâu sắc những ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối bám sát tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch của Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng cao độ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chăm lo, tạo điều kiện mọi mặt cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động cống hiến, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Chủ động tham gia tất cả các lĩnh vực: quy hoạch kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng, tái cơ cấu doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Trong đó tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến năm 2050. Tiếp tục tham gia thực hiện quá trình phát triển đô thị đồng bộ, gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn. Đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Tham gia thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước, chấp hành nghiêm các quy định quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường sản xuất vật liệu xây dựng đảm bảo thân thiện môi trường; mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu vật liệu xây dựng. Các đơn vị sự nghiệp, trường đào tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng theo quy định và kế hoạch của Bộ; đẩy mạnh triển khai các kế hoạch của Bộ về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tiêu chuẩn quản lý trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện công vụ, phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng về hành chính của Bộ. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông để tuyên truyền chính sách, pháp luật, tạo đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong hoạt động của Bộ; Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền về “Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 và chủ đề năm 2022…

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Về kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối biểu dương các Đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các cấp ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Báo Xây dựng

 

Tin liên quan
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

10.05.2022Lượt xem: 175

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CHO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem thêm
Từng bước xây dựng TX. Cai Lậy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030

Từng bước xây dựng TX. Cai Lậy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030

02.05.2022Lượt xem: 238

Sáng 15-4, UBND tỉnh làm việc với UBND TX. Cai Lậy về tình hình triển khai Nghị quyết Đảng bộ thị xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Xem thêm
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị

02.05.2022Lượt xem: 190

Ngày 28/4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xem thêm
TP Hồ Chí Minh: Triển khai dự án xây dựng 1.750 căn hộ tái định cư cho người dân Cư xá Thanh Đa

TP Hồ Chí Minh: Triển khai dự án xây dựng 1.750 căn hộ tái định cư cho người dân Cư xá Thanh Đa

02.05.2022Lượt xem: 188

Ngày 26/4, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển nhà Thanh Đa tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư lô số của Cư xá Thanh Đa (Phường 27, quận Bình Thạnh) với quy mô 1.750 căn. Đây là một trong 4 dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và xây dựng lại chung cư cũ với quy mô hơn 3.000 căn được TP Hồ Chí Minh phê duyệt.
Xem thêm
Tăng cường phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an

Tăng cường phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an

02.05.2022Lượt xem: 189

Ngày 29/4/2022, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an tổ chức cuộc họp đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì cuộc họp.
Xem thêm
Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022

02.05.2022Lượt xem: 191

Ngày 28/4/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 46/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022
Xem thêm
Phát động Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2022

Phát động Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2022

28.04.2022Lượt xem: 225

(Chinhphu.vn) – Với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, Chính phủ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.
Xem thêm
Giá bất động sản tiếp tục xu thế tăng cao trong các quý tới

Giá bất động sản tiếp tục xu thế tăng cao trong các quý tới

28.04.2022Lượt xem: 207

Theo khảo sát của nhiều công ty tư vấn và các chuyên gia, giá bất động sản đã ghi nhận mức tăng khá nhanh trong quý 1/2022 và dự kiến sẽ tiếp tục xu thế tăng ở các quý tới.
Xem thêm
Điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại 4 tỉnh, thành phố

Điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại 4 tỉnh, thành phố

26.04.2022Lượt xem: 255

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Cần Thơ tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua.
Xem thêm
GIS cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển đô thị thông minh

GIS cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển đô thị thông minh

19.04.2022Lượt xem: 390

Ngày 14/4, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1247/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh”.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 38   |   Ngày: 80   |   Tháng: 6252   |   Tổng truy cập: 452769
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM