Miền nam: Email: phanvienmiennam.amc@gmail.com - Hotline: (028) 3553 1066
Banner mobi
Banner
Việt NamEnglish
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 1

* Đối tượng:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất,

kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

* Thời gian huấn luyện: 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

 

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

 

 

1

 

Tổng cộng

16

15

 

1

 

2. Chương trình khung huấn luyện nhóm 2

- Đối tượng:  Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và người trực tiếp giám sát

về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Thời gian huấn luyện: 48 giờ bao gồm cả thời gian thực hành và kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

2

Nghiệp vụ công tác an toàn lao, vệ sinh lao động

28

23

4

1

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

8

6

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

4

2

2

0

 

Tổng cộng

48

39

8

1

 

3. Chương trình khung huấn luyện nhóm 3

- Đối tượng:  Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc

thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thời gian huấn luyện: 24 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

6

4

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

24

22

2

 

 

4. Chương trình khung huấn luyện nhóm 4

- Đối tượng:  Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 nêu trên, bao gồm cả người học nghề,

tập nghề, thử việc đ làm việc cho người sử dụng lao động.

 - Thời gian huấn luyện: 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được lưu sổ an toàn lao động của cơ sở.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kiến thức cơ bản vê an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

6

0

6

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

16

10

6

 


5. Chương trình khung huấn luyện nhóm 6

- Đối tượng: An toàn viên, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động đã được huấn luyện an toàn,

vệ sinh lao động theo quy định.

- Thời gian huấn luyện: 4 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

2

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Phòng Tuyển Sinh: Số 67 Đường Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh - TPHCM

ĐT: 0283 553 1066 – Mr Chương, Mr Đăng, Ms Giang, Ms Phương Anh

Email: phanvienmiennam@gmail.com


Tin liên quan
QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

14.05.2021Lượt xem: 72

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 130

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 135

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 138

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 139

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 136

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

06.04.2021Lượt xem: 140

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 167

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
2019 Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Đang online: 7   |   Ngày: 44   |   Tháng: 2270   |   Tổng truy cập: 20743
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị