Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Chương trình huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 1

* Đối tượng:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất,

kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

* Thời gian huấn luyện: 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

 

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

 

 

1

 

Tổng cộng

16

15

 

1

 

2. Chương trình khung huấn luyện nhóm 2

- Đối tượng:  Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và người trực tiếp giám sát

về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Thời gian huấn luyện: 48 giờ bao gồm cả thời gian thực hành và kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

2

Nghiệp vụ công tác an toàn lao, vệ sinh lao động

28

23

4

1

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

8

6

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

4

2

2

0

 

Tổng cộng

48

39

8

1

 

3. Chương trình khung huấn luyện nhóm 3

- Đối tượng:  Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc

thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thời gian huấn luyện: 24 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

6

4

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

24

22

2

 

 

4. Chương trình khung huấn luyện nhóm 4

- Đối tượng:  Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 nêu trên, bao gồm cả người học nghề,

tập nghề, thử việc đ làm việc cho người sử dụng lao động.

 - Thời gian huấn luyện: 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được lưu sổ an toàn lao động của cơ sở.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kiến thức cơ bản vê an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

6

0

6

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

16

10

6

 


5. Chương trình khung huấn luyện nhóm 6

- Đối tượng: An toàn viên, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động đã được huấn luyện an toàn,

vệ sinh lao động theo quy định.

- Thời gian huấn luyện: 4 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

2

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Phòng Tuyển Sinh: Số 67 Đường Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh - TPHCM

ĐT: 0283 553 1066 – Mr Chương, Mr Đăng, Ms Giang, Ms Phương Anh

Email: phanvienmiennam@gmail.com


Tin liên quan
Học viện AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo hình thức online

Học viện AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo hình thức online

02.10.2021Lượt xem: 96

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” theo hình thức trực tuyến cho 60 học viên đến từ Tổng Liên đoàn.
Xem thêm
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

02.10.2021Lượt xem: 176

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Xem thêm
Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc

19.07.2021Lượt xem: 218

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Xem thêm
Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

14.05.2021Lượt xem: 255

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 310

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 285

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 306

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 282

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 297

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM . Design by Nina., Ltd
Đang online: 23   |   Ngày: 335   |   Tháng: 14035   |   Tổng truy cập: 89441
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM