Miền nam: Email: phanvienmiennam.amc@gmail.com - Hotline: (028) 3553 1066
Banner mobi
Banner
Việt NamEnglish
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

     I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
    Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.
     II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
     1. Mục tiêu chung
     Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
     2. Mục tiêu cụ thể
     a) Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.
     b) Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.
     c) Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng

     III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
     Phương pháp thiết kế chương trình qua các chuyên đề (mô-đun) đi từ kiến thức chung đến từng kỹ năng riêng trong lãnh đạo, quản lý của cấp phòng nhằm giúp học viên nắm được từ cái chung đến cái riêng, hiểu và vận dụng, áp dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp phòng và thực tế công tác.
     Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

     IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Phần I: KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
1   Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng 12 04 08
2   Kỹ năng lập kế hoạch 12 04 08
3   Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch 16 08 08
4   Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự 12 04 08
5   Kỹ năng áp dụng pháp luật 08 04 04
6   Kỹ năng ra quyết định 12 04 08
7   Kỹ năng tham mưu 12 04 08
8   Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện 12 04 08
9   Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông 12 04 08
  Ôn tập 04
  Kiểm tra 04
Tổng 116 40 68

 

Phần II: BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
10   Chuyên đề báo cáo 1 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây): 08
11   Chuyên đề báo cáo 2 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây): 08
12   Chuyên đề báo cáo 3 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây): 08
  Danh mục các chuyên đề lựa chọn:
  1. Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới
  2. Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
  3. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
  4. Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
  5. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
Tổng 24

 

Phần III
KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN

  STT     Hoạt động     Số tiết  
  1     Khai giảng     01  
  2     Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy     01  
  3     Hướng dẫn viết tiểu luận     04  
  4     Viết tiểu luận     12  
  5     Bế giảng, trao chứng chỉ     02  
   Tổng số 20

 

 

Tin liên quan
QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

14.05.2021Lượt xem: 71

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 134

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 137

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 138

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 136

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

06.04.2021Lượt xem: 139

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 166

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

05.04.2021Lượt xem: 320

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III
Xem thêm
2019 Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Đang online: 5   |   Ngày: 37   |   Tháng: 2263   |   Tổng truy cập: 20680
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị