Email: giangvuhn71@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

     I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
    Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.
     

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
     1. Mục tiêu chung
     Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
     2. Mục tiêu cụ thể
     a) Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.
     b) Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.
     c) Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng

     

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
     Phương pháp thiết kế chương trình qua các chuyên đề (mô-đun) đi từ kiến thức chung đến từng kỹ năng riêng trong lãnh đạo, quản lý của cấp phòng nhằm giúp học viên nắm được từ cái chung đến cái riêng, hiểu và vận dụng, áp dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp phòng và thực tế công tác.
     Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.
     

IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Phần I: KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

STT Chuyên đề, hoạt động   Số tiết  
  Tổng     Lý thuyết     Thảo luận, thực hành  
1 Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng   12     04     08  
2 Kỹ năng lập kế hoạch   12     04     08  
3 Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch   16     08     08  
4 Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự   12     04     08  
5 Kỹ năng áp dụng pháp luật   08     04     04  
6 Kỹ năng ra quyết định   12     04     08  
7 Kỹ năng tham mưu   12     04     08  
8 Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện   12     04     08  
9 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông   12     04     08  
Ôn tập   04     
Kiểm tra 04
Tổng 116 40 68

 

Phần II: BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

    STT     Chuyên đề, hoạt động     Số tiết         
    10     Chuyên đề báo cáo 1 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):          08         
    11     Chuyên đề báo cáo 2 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):          08         
    12     Chuyên đề báo cáo 3 (lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):          08         
     Danh mục các chuyên đề lựa chọn:               
1 Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới       
2 Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng  
3 Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
4 Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
5 Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
Tổng 24

 

Phần III: KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN

  STT     Hoạt động     Số tiết  
  1   Khai giảng     01  
  2   Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy     01  
  3   Hướng dẫn viết tiểu luận     04  
  4   Viết tiểu luận     12  
  5   Bế giảng, trao chứng chỉ     02  
   Tổng số 20

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0979 576 765 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: http://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

Tin liên quan
Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

19.07.2021Lượt xem: 452

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Xem thêm
Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

14.05.2021Lượt xem: 433

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề
Xem thêm
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

02.04.2021Lượt xem: 455

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm 1903 câu hỏi, chia thành 2 phần. Bộ câu hỏi thi chứng chỉ xây dựng được ban hành kèm Quyết định 1623/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

02.10.2021Lượt xem: 374

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021
Xem thêm
Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

20.01.2022Lượt xem: 35

Nhằm đáp ứng kịp thời việc tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc và chức danh lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Xem thêm
Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

07.07.2021Lượt xem: 321

Chương trình tập huấn và giải đáp các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 433

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

24.11.2020Lượt xem: 601

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng về Công tác hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán dự án

Bồi dưỡng về Công tác hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán dự án

02.12.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thi công, cán bộ làm hồ sơ công trình, hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

02.12.2021Lượt xem: 87

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
Xem thêm
Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 39   |   Ngày: 160   |   Tháng: 12070   |   Tổng truy cập: 247101
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0979576765
Hotline: 0979576765

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM