Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

     1. Giới thiệu

     Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.

     Mục tiêu khóa học:

     Khóa học sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý kiến thức và kỹ năng sau:

     Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết của thành viên HĐQT để cải thiện hiệu quả;

     Mở rộng tầm nhìn của thành viên HĐQT và cung cấp định hướng giúp cải thiện kết quả hoạt động cá nhân và từ đó cải thiện kết quả hoạt động của tổ chức;

     Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên HĐQT khác;

     2. Đối tượng, thời gian

     a. Đối tượng: chủ doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/giám đốc, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

     b. Thời gian: 32 tiết (04 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp.

     Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

     4. Nội dung chương trình

 

STT Nội dung Thời gian (tiết)
1

  Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

- Quản trị công ty là gì

- Nguyên tắc chính của quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty toàn cầu

- Sự cần thiết phải quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty ở Việt Nam

04
2

  Chuyên đề 2: Hiệu quả của Hội đồng quản trị

- Môi trường pháp lý tại Việt Nam cho Hội đồng quản trị

- Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Thành phần và cơ cấu của HĐQT

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

- Quy trình và thủ tục làm việc của HĐQT

- Bộ quy tắc đạo đức, xung đột lợi ích

04
3

  Chuyên đề 3:  Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin

- Quyền của cổ đông

- Đại hôi đồng cổ đông và liên hệ với cổ đông

- Báo cáo thường niên và công bố thông tin chính

04
4

  Chuyên đề 4: Đằng sau những con số

- Kết nối chiến lược với tài chính

- Vai trò của ban điều hành, kiểm toán, ủy ban kiểm toán và HĐQT đối với các báo cáo tài chính

- Hiểu các báo cáo

- Thẩm định đầu tư

- Hiểu về định giá Công ty

04
5

  Chuyên đề 5: Hiểu biết về môi trường kiểm soát

- Môi trường kiểm soát trong bối cảnh quản trị công ty

- Vai trò và chức năng chính của Ủy ban Kiểm toán

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

- Tuân thủ và tố giác

04
6

  Chuyên đề 6: Tham gia của Hội đồng quản trị trong chiến lược kinh doanh

- Chiến lược kinh doanh là gì?

- Công cụ xây dựng chiến lược

- Vai trò của HĐQT so với vai trò của ban điều hành liên quan đến chiến lược

- Giám sát việc thực hiện chiến lược

04
7

  Chuyên đề 7: Tính năng động của Hội đồng quản trị

- Tính năng động của HĐQT trong bối cảnh quản trị công ty tốt

- Đánh giá HĐQT có thể giúp thiết kế HĐQT

- Đào tạo và phát triển liên tục đối với HĐQT

- Cân bằng giữa xung đột lành mạnh và không lành mạnh

04
Tổng cộng  32

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0979 576 765 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: http://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

 

Tin liên quan
Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

04.05.2022Lượt xem: 196

Ngày 09/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho phù hợp với các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Xem thêm
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

02.04.2021Lượt xem: 948

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm 1903 câu hỏi, chia thành 2 phần. Bộ câu hỏi thi chứng chỉ xây dựng được ban hành kèm Quyết định 1623/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

02.10.2021Lượt xem: 745

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021
Xem thêm
Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

07.07.2021Lượt xem: 693

Chương trình tập huấn và giải đáp các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 814

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

24.11.2020Lượt xem: 1222

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng về Công tác hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán dự án

Bồi dưỡng về Công tác hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán dự án

02.12.2021Lượt xem: 574

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thi công, cán bộ làm hồ sơ công trình, hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

02.12.2021Lượt xem: 404

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng năng lực cán bộ trong quản lý đất đai gắn với phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Bồi dưỡng năng lực cán bộ trong quản lý đất đai gắn với phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

02.12.2021Lượt xem: 581

Chương trình Bồi dưỡng năng lực cán bộ trong quản lý đất đai gắn với phát triển nhà ở và thị trường bất động sản
Xem thêm
Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

10.11.2021Lượt xem: 553

Chương trình bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 27   |   Ngày: 160   |   Tháng: 570   |   Tổng truy cập: 713841
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM