Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

     1. Giới thiệu

     Chương trình bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng nhằm cung cấp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp kiến thức chuyên sâu về tư duy chiến lược từ đó có sự phối hợp đồng bộ trong hệ thống.

     Mục tiêu khóa học:

     Khóa học sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý kiến thức và kỹ năng sau:

     * Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp

     * Quản trị các nguồn lực trong doanh nghiệp

     * Lãnh đạo, thay đổi và phát triển doanh nghiệp

     * Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

     * Kỹ năng chuyên sâu về tư duy lãnh đạo, phát triển năng lực lãnh đạo cá nhân

     2. Đối tượng, thời gian

     a. Đối tượng: Các cán bộ tham gia công tác quản lý trong doanh nghiệp.

     b. Thời gian: 64 tiết (08 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp.

     Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

     3. Phương pháp đào tạo

     Khóa học áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp với nhiều hình thức, tình huống thực tiễn trong doanh nghiệp ngành xây dựng nhằm tạo sự thu hút, hứng thú cho học viên.

     * Học bằng việc thực hành

     * Thảo luận tình huống

     * Thuyết trình theo nhóm

     * Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

     Tài liệu giảng dạy sẽ được xây dựng theo các nội dung đào tạo, đồng thời cập nhật các bài tập tình huống có tính đến đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành xây dựng giúp cho học viên có thể vận dụng kiến thức được học vào ngay môi trường làm việc của đơn vị mình.

     4. Nội dung chương trình

STT Nội dung Thời gian (tiết)
I   Module 1: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1

  Chuyên đề 1: Quản trị chiến lược kinh doanh

1. Tổng quan về quản trị chiến lược

2. Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp

3. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

4. Lựa chọn chiến lược

5. Các chiến lược của doanh nghiệp

6. Tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược

08
2

  Chuyên đề 2: Quản trị nhân sự 

1. Quản trị nhân sự

+ Chiến lược, chính sách về nhân sự

+ Đánh giá nhân sự                                                                      

+ Đào tạo và phát triển nhân sự

+ Tạo động lực cho nhân viên

2. Quản trị hoạt động của doanh nghiệp

+ Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp

+ Bản chất quản trị trong doanh nghiệp

+ Những thách thức, khó khăn trong quản trị hoạt động doanh nghiệp

08
3

  Chuyên đề 3: Quản trị tài chính doanh nghiệp

1. Nguyên tắc về quản trị tài chính doanh nghiệp

2. Chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp

3. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp

4. Kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

08
4

  Chuyên đề 4: Quản trị rủi ro và vượt qua khủng hoảng trong kinh doanh

1. Quản trị rủi ro kinh doanh

+ Tổng quan về rủi ro của doanh nghiệp

+ Quản trị rủi ro kinh doanh

2. Quản trị khủng hoảng

+ Khủng hoảng và vấn đề

04
5

  Chuyên đề 5: Quản trị sự thay đổi

1. Bản chất của sự thay đổi

2. Một số lý thuyết về quản trị sự thay đổi

3. Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi

4. Các yếu tố cấu thành sự thay đổi

5. Quy trình quản trị sự thay đổi

04
6

  Chuyên đề 6: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp

3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

08
II   Module 2: NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
1   Chuyên đề 1:  Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 04
2   Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý 04
3   Chuyên đề 3: Kỹ năng thuyết trình và điều hành cuộc họp 04
4   Chuyên đề 4: Kỹ năng giao việc và ủy quyền cho cấp dưới 04
5   Chuyên đề 5: Ứng dụng văn hóa phương Đông trong lãnh đạo, quản lý 08
Tổng cộng 64

 

 

 

Tin liên quan
Học viện AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo hình thức online

Học viện AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo hình thức online

02.10.2021Lượt xem: 96

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” theo hình thức trực tuyến cho 60 học viên đến từ Tổng Liên đoàn.
Xem thêm
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

02.10.2021Lượt xem: 176

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Xem thêm
Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc

19.07.2021Lượt xem: 218

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Xem thêm
Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

14.05.2021Lượt xem: 255

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 310

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 285

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 306

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 282

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 254

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM . Design by Nina., Ltd
Đang online: 23   |   Ngày: 336   |   Tháng: 14036   |   Tổng truy cập: 89446
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM