Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng)

(Thời gian học: 48 tiết) 

1. Đối tượng:

Các chủ đầu tư, trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị;

các Tổng công ty, công ty xây dựng và các công ty tư vấn xây dựng.

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Những nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Phân loại, nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Xác định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Các hình thức quản lý thực hiện dự án.

* Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Điều tra, khảo sát để xác định dự án;

- Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;

- Thẩm định, phê duyệt dự án vào báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Điều chỉnh dự án đâu tư xây dựng công trình;

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựngQuyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

* Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

12

2

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Các văn bản pháp lý hiện hành về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Mục đích, yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

04

3

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;

- Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng;

- Quản lý hợp đồng xây dựng;

- Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

04

4

Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

- Xác lập các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện;

- Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án xây dựng;

- Lập tiến độ và phê duyệt tiến độ của dự án xây dựng;

- Quản lý tiến độ của dự án xây dựng.

04

5

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo pháp luật

- Quá trình đổi mới văn bản quy phạm pháp luật;

- Yêu cầu về quản lý chất lượng trong các giai đoạn thực hiện dự án.

* Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Chiến lược chất lượng;

- Điều kiện để đạt được chất lượng;

- Tiếp cận mô hình quản lý chất lượng theo ISO-9000.

08

6

Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

- Lập dự toán xây dựng công trình;

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình;

- Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

08

7

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

- Quy định và trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện dự án đầu tư và xây dựng về mặt quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;

- Kế hoạch quản lý an toàn và môi trường xây dựng;

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng.

* Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro;

- Việc xác định kế hoạch đối phó bất trắc xảy ra và các điều kiện tiến hành/kết thúc;

- Chỉ đạo đối phó với rủi ro;

- Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

04

8

Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

* Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Căn cứ thanh toán vốn đầu tư;

- Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng;

- Thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng hoàn thành.

* Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Khái niệm và phân loại quyết toán đầu tư;

- Yêu cầu của một báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư;

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

04

Tổng cộng

48

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Phòng Tuyển Sinh: Số 67 Đường Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh - TPHCM

Điện thoại: 0283 553 1066 – Mr Chương, Mr Đăng, Ms Giang, Ms Phương Anh

Email: phanvienmiennam@gmail.com

 

Tin liên quan
Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

19.07.2021Lượt xem: 337

Tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Xem thêm
Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề

14.05.2021Lượt xem: 350

Quyết định công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề
Xem thêm
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

02.04.2021Lượt xem: 325

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm 1903 câu hỏi, chia thành 2 phần. Bộ câu hỏi thi chứng chỉ xây dựng được ban hành kèm Quyết định 1623/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Xem thêm
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021

02.10.2021Lượt xem: 277

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng năm 2021
Xem thêm
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên

02.10.2021Lượt xem: 573

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Xem thêm
Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

Chương trình tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

07.07.2021Lượt xem: 229

Chương trình tập huấn và giải đáp các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 461

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 338

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

24.11.2020Lượt xem: 422

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 23   |   Ngày: 160   |   Tháng: 1303   |   Tổng truy cập: 148717
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM