Miền nam: Email: phanvienmiennam.amc@gmail.com - Hotline: (028) 3553 1066
Banner mobi
Banner
Việt NamEnglish
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

     1. Mục tiêu:

     Nhằm nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững sau cổ phần hóa. Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

     2. Đối tượng , thời gian :

     a. Đối tượng:

     - Chủ tịch, Tổng Giám đốc;

     - Thành viên Ban Kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần;

     - Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Kế toán;

     - Kế toán tổng hợp, kế toán viên;

     - Trưởng, phó phòng kinh tế, kỹ thuật, cán bộ kinh tế;

     - Trưởng, phó phòng ban; Giám đốc/phó Giám đốc xí nghiệp;

     b. Thời gian28 tiết (3,5 ngày) bao gồm lý thuyết, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp

     3. Nội dung bồi dưỡng:

STT Nội dung Thời gian (tiết)
1

  Chuyên đề 1. Đặc thù quản lý của doanh nghiệp sau cổ phần hóa
      1. Mô hình quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa

1.1 Những  qui định pháp lí và qui định về quản lí trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; các qui chế hoạt động và qui chế tài chính)  

1.2  Chức năng và nhiệm vụ cùa  

          - Hội đồng quản trị, chức năng,nhiệm vụ

          - Ban Kiểm tra, kiểm soát

          - Ban giam đốc doanh nghiệp 

     2. Đặc thù quản lý sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, chính sách lao động, tiền lương

2.1 Đặc thù về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa

2.2  Đặc thù quản trị tài chính sau cổ phần hóa 

08
2

  Chuyên đề 2. Kĩ năng quản lí chi phí và và giá thành trong công tác quản trị    doanh nghiệp
     1. Nội dung và kĩ năng quản trị chi phí doanh nghiệp

- Quản lí tài sản lưu động và  trích lập dự phòng

- Quản lí giá thành và các chi phí kinh doanh

- Hệ thống tài khoản , báo cáo kế toán và tổ chức sổ kế toán chi phí

- Phân tích và xử lí thông tin trong kế toán chi phí

     2. Nội dung quản lí chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Nguyên tắc quản lí chi phí sử dụng vốn

- Chi phí sử dụng vốn từng nguồn tài trợ

- Chi phí sử dụng vốn bình quân

- Điều chỉnh rủi ro cho chi phí sử dụng vốn

- Chi phí sử dụng vốn cận biên                  

08
3

  Chuyên đề 3. Kĩ năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp

      1. Kỹ năng quản lí vốn, nguồn vốn  đầu tư

- Phương pháp xác lập và cân bằng cơ cấu tài chính tối ưu

- Phương pháp cân đối công Nợ và giảm thiểu rủi ro về công nợ

- Kĩ năng đầu tư và sử dụng vốn đạt hiệu quả max

- Kĩ năng duy trì sự tăng trưởng bền vững các chỉ số phát triển doanh nghiệp 

- Kĩ năng quản trị rủi ro về tài chính doanh nghiệp

     2. Kỹ năng về quản trị dòng tiền trong kinh doanh

- Phương pháp lập dự toán về dòng tiền thu, chi

- Kĩ năng quản trị dòng tiền cân đối bền vững

08
4   Giải đáp và trao đổi 04
Tổng cộng 28

 

Tin liên quan
QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

14.05.2021Lượt xem: 71

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 130

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 137

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 139

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 136

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

06.04.2021Lượt xem: 140

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 166

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

05.04.2021Lượt xem: 320

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III
Xem thêm
2019 Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Đang online: 7   |   Ngày: 39   |   Tháng: 2265   |   Tổng truy cập: 20707
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị