Miền nam: Email: phanvienmiennam.amc@gmail.com - Hotline: (028) 3553 1066
Banner mobi
Banner
Việt NamEnglish
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

     1. Mục tiêu:

     Giúp cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cấp lãnh đạo phòng, Ban của doanh nghiệp nâng cao kĩ năng lãnh đạo trên các mặt
     - Quản trị về chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư
     - Quản trị về nhân sự và chi phí nhân sự bộ máy
     - Quản trị về cạnh tranh
     - Quản trị về rủi ro kinh doanh
     - Quản trị về tài chính doanh nghiệp
     - Quản trị về doanh thu, chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp 

     2. Đối tượng, thời gian :

     a. Đối tượng: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, ban 

     b. Thời gian40 tiết (05 ngày) bao gồm lý thuyết, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp

     3. Nội dung bồi dưỡng:

STT Nội dung Thời gian (tiết)
1

  Chuyên đề 1Quản trị về chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư

1. Kĩ năng quản trị chiến lược kinh doanh
2. Kĩ năng quản trị chiến lược đầu tư
3. Kĩ năng quản trị Bảng điểm cân bằng lợi ích

08
2

  Chuyên đề 2. Quản trị về nhân sự và chi phí nhân sự bộ máy

1. Công tác tuyển dụng và đào tạo trong doanh nghiệp
2. Quản trị về sử dụng lao động trong doanh nghiệp Quản trị chi phí lao động

08
3

  Chuyên đề 3. Quản trị về cạnh tranh và rủi ro

1. Quản trị về cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường
2. Quản trị rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính doanh nghiệp

4

  Chuyên đề 4Quản trị về tài chính doanh nghiệp

1. Quản trị về đầu tư tài chính
2. Quản trị về vốn Quản trị về phân phối lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn kinh doanh Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp

08
5

  Chuyên đề 5. Quản trị về doanh thu, chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp

1. Quản trị doanh thu

2. Quản trị chi phí

3. Quản trị các chỉ tiêu lợi nhuận

  Trao đổi và giải đáp
08
Tổng cộng 40


 

Tin liên quan
QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

14.05.2021Lượt xem: 72

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 130

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 135

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 139

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 136

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

06.04.2021Lượt xem: 140

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 167

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

05.04.2021Lượt xem: 321

Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III
Xem thêm
2019 Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Đang online: 5   |   Ngày: 43   |   Tháng: 2269   |   Tổng truy cập: 20741
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị